Zamknij

Wpisz adres e-mail Księgowej / Księgowego :

Zły format adresu email!
Wpisz swoje Imię :

Zła liczba znaków!
Wpisz swoje Nazwisko :

Zła liczba znaków!

Dalej »
Zamknij

Treść wysyłanego maila

Witam,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% mojego podatku na rzecz Alivii – Fundacji Onkologicznej Osób Młodych - KRS 0000358654
w trakcie sporządzania mojego rozliczenia podatkowego.
Rekomenduję również tę organizację, jako godną uwagi i polecenia osobom, które nie podjęły decyzji, na jaki cel chciałyby przekazać 1% podatku dochodowego.
http://www.alivia.org.pl/rozliczenie-pit-1-procent/

Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam,

Wyślij

Przekaż 1% podatku dla chorych na raka!

WPISZ W DEKLARACJĘ PODATKOWĄ KRS 0000358654!

DOWIEDZ SIĘ, DLACZEGO TWÓJ 1% PODATKU
MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE

W Polsce dostęp do nowoczesnych terapii onkologicznych jest mocno ograniczony i nierówny w różnych województwach. Będąc polskim pacjentem chory często staje przed wyborem – skorzystać z najnowocześniejszych, najbardziej skutecznych metod za własne pieniądze, lub leczyć się metodami refundowanymi, ale dającymi mniejsze szanse na opanowanie choroby. Nie jest to wybór łatwy, przede wszystkim dlatego, że leczenie onkologiczne jest bardzo drogie i nieraz wiąże się z wyjazdem za granicę – do ośrodka, w którym dana metoda jest z powodzeniem stosowana. Często też pacjenci w poszukiwaniu szansy na życie dojeżdżają do odległych ośrodków leczenia w kraju.

Dlatego fundacja Alivia pomaga chorym na raka w finansowaniu nierefundowanych terapii, prywatnych konsultacji, niezbędnych badań i dojazdu do ośrodka leczenia. Ułatwia również powrót do sprawności i aktywnego życia, refundując wydatki na niezbędne artykuły medyczne i rehabilitacyjne.

Jak wypełnić PIT - formularze PIT

Formularz PIT-37

Formularz PIT-37 jest najczęściej wykorzystywanym drukiem do rozliczeń podatku dochodowego. Przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskiwali dochód z umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także dla emerytów i rencistów, którzy chcą skorzystać z przysługującej im ulgi podatkowej. Formularz wypełnia się na podstawie druku PIT-11 otrzymanego od pracodawcy lub PIT11A/PIT40A od organu rentowego (ZUS, KRUS). Na formularzu PIT-37 należy wykazać swoje dochody, zapłacone zaliczki na podatek dochodowy, składki społeczne i zdrowotne. Do formularza często dołącza się załącznik PIT/O umożliwiający skorzystanie z ulgi podatkowej (np. ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej).

Dowiedz się więcej

Formularz PIT-36

Formularz PIT-36 często kojarzony jest z działalnością gospodarczą, jednak przeznaczony jest również dla innych grup podatników. To ten formularz PIT składają osoby pracujące za granicą albo uzyskujące dochody z najmu, opodatkowane na zasadach ogólnych. Formularz PIT-36 należy złożyć również w przypadku dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach ogólnych, dochodów z działalności wykonywanej osobiście, jeżeli samodzielnie wpłacaliśmy zaliczki na podatek (np. dochody udzielających korepetycji) oraz dochodów z tzw. innych źródeł (m.in. dochody z niektórych alimentów, stypendiów, z umowy dla niani).

Dowiedz się więcej

Formularz PIT-28

Formularz PIT-28 składają osoby, które osiągają przychody opodatkowane za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. Są to m.in. podatnicy, którzy wynajmują swoje mieszkanie i jako sposób opodatkowania wybrali ryczałt, niektóre osoby prowadzące indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby, które prowadzą działalność w formie spółki jawnej lub spółki cywilnej osób fizycznych. Do formularza PIT-28 należy dodać załącznik PIT-28/A (najem, działalność na własne nazwisko) lub PIT-28/B (spółki). W przypadku chęci skorzystania z ulgi podatkowej (np. ulga rehabilitacyjna, ulga za darowizny) należy dodać załącznik PIT/O.

Dowiedz się więcej

Inne formularze PIT

Inne formularze PIT, poza PIT-37, PIT-36 i PIT-28 składane są przez niewielką grupę podatników. Osoby, które uzyskują dochody kapitałowe, np. z giełdy, z papierów wartościowych powinny zapłacić tzw. podatek Belki i złożyć formularz PIT-38. Dla podatników, którzy sprzedali nieruchomość przeznaczony jest formularz PIT-39, który umożliwia skorzystanie z ulgi podatkowej na cele mieszkaniowe. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na kartę podatkową, powinny natomiast wypełnić formularz PIT-16A, gdzie należy wykazać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podatek liniowy rozlicza się na formularzu PIT-36L.

Dowiedz się więcej

Ulgi podatkowe w PIT

Ulga PIT na dzieci

Ulga na dzieci, zwana też prorodzinną to najczęściej wykorzystywana ulga podatkowa. Z ulgi mogą skorzystać rodzice, którzy wychowują jedno dziecko, jeżeli ich dochód nie przekroczył 112 000 zł oraz rodzice dwóch i większej liczby dzieci, niezależnie od wysokości dochodu. Aby skorzystać z ulgi, do formularza PIT-37 lub PIT-36 należy dodać załącznik PIT/O. Ulgę odpisuje się od podatku. Wysokość ulgi na pierwsze i drugie dziecko to 1112,04 zł rocznie, na trzecie 2000,04 zł rocznie, a na czwarte i kolejne - 2700 zł rocznie.

Dowiedz się więcej

Ulga PIT rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna pozwala osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności na odliczenie wydatków związanych z rehabilitacją lub ułatwieniem czynności życiowych. Ulgę należy rozliczyć w załączniku PIT/O, dołączonym do formularza PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. Do wydatków, które można odliczyć od dochodu należą m.in. opłacenie przewodnika osoby niewidomej, wydatki na samochód, na leki, na sprzęt rehabilitacyjny, opiekę pielęgniarską. W 2018 roku zaszło kilka zmian, dzięki którym niektórzy mogą odliczyć większą kwotę.

Dowiedz się więcej

Ulga PIT za darowizny

Osoby, które w trakcie 2019 roku przekazały darowiznę na cele pożytku publicznego (np. dla fundacji) albo na cele kościelne (tzw. darowizna na cele kultu religijnego lub na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła), mogą odliczyć od dochodu podarowaną kwotę. Należy dokonać tego w załączniku PIT/O dodanym do formularza PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. Szczególną formą darowizny jest honorowe krwiodawstwo. 1 litr oddanej krwi traktowany jest jak darowizna w wysokości 130 zł. Ulgi za darowiznę nie należy mylić z 1% podatku.

Dowiedz się więcej

Inne ulgi podatkowe

Do innych ulg, które pozwalają na obniżenie podatku dochodowego należy m.in. ulga za korzystanie z internetu, z której można jednak korzystać tylko dwa lata z rzędu. Podatnicy, którzy pracowali za granicą w państwie, z którego dochód rozlicza się metodą proporcjonalnego odliczenia mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej, a osoby, które sprzedały nieruchomość i dochód przeznaczyły na własne cele mieszkaniowe mogą obniżyć podatek dzięki uldze mieszkaniowej. Istnieje też kilka innych, rzadziej wykorzystywanych ulg.

Dowiedz się więcej

Program do rozliczenia PIT

Program e-pity, który możesz pobrać z naszej strony to nowoczesny i bezpieczny program do rozliczania PIT. Umożliwia wypełnienie każdego formularza, w tym PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39, wraz ze wszystkimi załącznikami, niezbędnymi do skorzystania z ulg podatkowych. Zawiera też PIT-WZ - wniosek o sporządzenie PIT przez urząd skarbowy oraz oświadczenie emeryta PIT-OP.

Program ma dwie funkcje: aktywne deklaracje oraz kreator PIT, który ułatwia wybór odpowiedniego formularza PIT i prawidłowe jego wypełnienie. Dodatkowo, zaawansowane algorytmy sprawdzają, czy formularz PIT został prawidłowo wypełniony, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i konieczności składania korekty PIT. Program jest zgodny z aktualnymi przepisami podatkowymi, co potwierdziło Biuro Usług Informatycznych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Bezpieczeństwo danych gwarantuje szyfrowanie za pomocą 128-bitowego klucza protokołu SSL GeoTrust.

Program PIT e-pity umożliwia szybkie wypełnienie i wysłanie e-deklaracji przez internet. Dostępny jest w wersji do pobrania na komputer oraz w wersji online.

Program e-pity Copyright 2020 e-file sp. z o.o. sp. k.