KRS 0000358654

Dostęp obywateli Ukrainy do pomocy medycznej w Polsce / Доступ громадян України до медичної допомоги в Польщі

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Narodowy Fundusz Zdrowia w dniu 26 lutego br. wydał komunikat dotyczący pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy.

Jeśli obywatel Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala musi otrzymać adekwatną pomoc medyczną.

Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ważne: Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r.

Pamiętaj, placówki, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia:

  • nie powinny odmówić Ci pomocy
  • nie powinny odsyłać Cię do innego świadczeniodawcy
  • nie powinny domagać się od Ciebie zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinny wystawiać za nie faktur

Przepisy dotyczą placówek medycznych, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

 

źródło: https://tiny.pl/94tzx


Національний фонд здоров’я 26 лютого цього року опублікував оголошення про медичну допомогу громадянам України.
Якщо громадянин України, який прибув до Польщі через військову агресію Росії, звернеться до сімейного лікаря, спеціалізованої клініки чи лікарні з проблемами зі здоров’ям, він повинен отримати відповідну медичну допомогу.

Пільги, надані громадянам України, будуть оплачені Національним фондом здоров’я.

Важливо: це стосується громадян України, які мають у проїзному документі замітку  Прикордонної служби Республіки Польща або штамп Прикордонної служби Республіки Польща, що підтверджує легальне перебування на території Республіки Польща, з перетином кордону від 24 лютого 2022 року.

Пам’ятайте, що заклади, які уклали договір з Національним фондом охорони здоров’я:

  • не повинні відмовляти вам у допомозі
  • не повинні надсилати вас до іншого послугодавця
  • не повинні вимагати від вас оплати за надані послуги і не повинні виставляти за них рахунки

Закони поширюються на медичні заклади, які уклали договори з Нацфондом здоров’я. Зміни до закону почнуть діяти заднім числом з 24 лютого 2022 року.

https://tiny.pl/94tzx

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.