Rekrutujemy!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Szukamy osoby na stanowisko konsultanta telefonicznego w Warszawie.

Fundacja Alivia powstała w 2010 roku, aby pomagać chorym na raka. Mamy pod opieką blisko 400 osób, którym organizujemy środki finansowe na wydatki związane z leczeniem. Realizujemy również inne, ważne dla pacjentów projekty. Naszą misją jest profesjonalne rozwiązywanie problemów osób dotkniętych chorobą nowotworową. Jeśli chciałbyś wspólnie z nami ją realizować, wyślij swoje zgłoszenie i dołącz do nas!

Fundacja stale realizuje projekt Kolejkoskop.pl. To portal internetowy, na którym można sprawdzić, gdzie jest najkrótsza w danej okolicy kolejka do badań obrazowych, takich jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa i skan PET-CT. W związku z prowadzonym projektem szukamy sympatycznej osoby, która, identyfikując się z naszą misją, będzie współtworzyła portal Kolejkoskop poprzez:

 • telefoniczne kontaktowanie się z ośrodkami diagnostycznymi w celu ustalenia  długości czasów oczekiwania na przeprowadzenie poszczególnych badań,
 • wprowadzanie pozyskanych danych do systemu informatycznego,
 • weryfikowanie zgłoszeń pacjentów,
 • moderacja komentarzy pacjentów,
 • pomoc Kierownikowi projektu w innych działaniach związanych z realizacją projektu.

Nasze oczekiwania to:

 • wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych, dociekliwość,
 • kultura osobista,
 • wykształcenie średnie,
 • swobodne posługiwanie się komputerem,
 • orientacja na wyniki,
 • samodzielność w działaniu,
 • odporność na stres i odmowę,
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta, telemarketingu, call center i/lub w relacjach z ludźmi.

Oferujemy:

 • pożyteczną pracę w dynamicznie rozwijającej się fundacji,
 • możliwość wykonywania pracy zdalnie,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin oraz niezbędne narzędzia pracy,
 • dobrą atmosferę w zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres praca@alivia.org.pl. W tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultant telefoniczny”. Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy”.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w załączonych dokumentach.” 

***

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Onkologiczna Alivia, ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa (dalej Administrator), jako pracodawca. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@alivia.org.pl lub na ww. adres siedziby Administratora. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać w dowolnym momencie wycofana. Odbiorcami danych osobowych jest personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te mają dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia w nim udziału. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.