Działania rzecznicze

Jako Fundacja Alivia jesteśmy rzecznikiem osób chorych na nowotwory i występujemy przed ustawodawcami w ich imieniu. W ten sposób dążymy do nakłonienia ustawodawców do wprowadzenia zmian w systemie opieki zdrowotnej, które przyczynią się do poprawy sytuacji polskich pacjentów.

Alivia w mediach