Wezwij rząd do ochrony pacjentów onkologicznych!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Pacjenci onkologiczni z obniżoną odpornością, szczególnie podczas immunoterapii, chemioterapii i radioterapii, to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Niestety, po raz kolejny, państwo polskie nie stanęło na wysokości zadania w obszarze, w którym jest najbardziej potrzebne – ochrony ludzi słabych, chorych, często starszych. W czasie epidemii ich sytuacja stała się wyjątkowo dramatyczna. Pacjenci onkologiczni są świadomi tego, że zgłoszenie się do szpitala na konieczne zabiegi i procedury może nieść ryzyko zakażenia oraz ciężkiej choroby. Z drugiej strony obawiają się o swoje dalsze leczenie.

Dlatego apelujemy o zapewnienie chorym na raka szczególnych środków bezpieczeństwa. Domagamy się zapewnienia prewencyjnych testów na nosicielstwo wirusa SARS-CoV-2 wśród personelu, który ma kontakt z pacjentami onkologicznymi. Testy takie powinny być przeprowadzane co tydzień. Pozwoli to na wczesne wykrywanie zakażeń i pomoże w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa.

Chorzy muszą mieć absolutną pewność, że ryzyko zachorowania zostało zmniejszone do minimum.

Wezwij Ministra Zdrowia przeprowadzenia do skutecznych działań!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację znajduje się w polityce prywatności.
Zobacz treść klauzuli informacyjnej. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Onkologiczna Alivia, ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@alivia.org.pl lub listownie na adres korespondencyjny podany powyżej. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawienia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn dotyczących Państwa szczególnej sytuacji, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody, poprzez przesłanie informacji na dane kontaktowe wskazane powyżej. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Działaj teraz!

Szanowny Panie Ministrze! W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce apelujemy o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w szpitalach onkologicznych. Pacjenci onkologiczni to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Wśród nich szczególnie zagrożeni są chorzy z nowotworami krwi, w trakcie podawania chemioterapii lub po przeszczepie szpiku kostnego. Szczególną ostrożność muszą też zachować osoby, które zakończyły leczenie, a których odporność nadal może być osłabiona. Dlatego apelujemy o zapewnienie prewencyjnych testów na nosicielstwo wirusa SARS-CoV-2 wśród personelu, który ma kontakt z pacjentami onkologicznymi. Testy takie powinny być przeprowadzane co tydzień. Pozwoli to na wczesne wykrywanie zakażeń i pomoże w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa. Chorzy muszą mieć absolutna pewność, że ryzyko zachorowania zostało zmniejszone do minimum.

Chcemy poinformować Cię o skutkach Twoich działań oraz sytuacji pacjentów onkologicznych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. adresu e-mail lub / i numeru telefonu przez Alivię Fundację Onkologiczną z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu otrzymywania informacji o działaniach Fundacji Alivia. Może Pan/i w każdej chwili wycofać zgodę kierując informację na adres daneosobowe@alivia.org.pl.


Zebranych podpisów

Nasz cel