Wezwij rząd do ochrony pacjentów onkologicznych!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Pacjenci onkologiczni z obniżoną odpornością, szczególnie podczas immunoterapii, chemioterapii i radioterapii, to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Niestety, po raz kolejny, państwo polskie nie stanęło na wysokości zadania w obszarze, w którym jest najbardziej potrzebne – ochrony ludzi słabych, chorych, często starszych. W czasie epidemii ich sytuacja stała się wyjątkowo dramatyczna. Pacjenci onkologiczni są świadomi tego, że zgłoszenie się do szpitala na konieczne zabiegi i procedury może nieść ryzyko zakażenia oraz ciężkiej choroby. Z drugiej strony obawiają się o swoje dalsze leczenie.

Dlatego apelujemy o zapewnienie chorym na raka szczególnych środków bezpieczeństwa. Domagamy się zapewnienia prewencyjnych testów na nosicielstwo wirusa SARS-CoV-2 wśród personelu, który ma kontakt z pacjentami onkologicznymi. Testy takie powinny być przeprowadzane co tydzień. Pozwoli to na wczesne wykrywanie zakażeń i pomoże w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa.

Chorzy muszą mieć absolutną pewność, że ryzyko zachorowania zostało zmniejszone do minimum.

Wezwij Ministra Zdrowia przeprowadzenia do skutecznych działań!

Działaj teraz!

Szanowny Panie Ministrze! W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce apelujemy o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w szpitalach onkologicznych. Pacjenci onkologiczni to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Wśród nich szczególnie zagrożeni są chorzy z nowotworami krwi, w trakcie podawania chemioterapii lub po przeszczepie szpiku kostnego. Szczególną ostrożność muszą też zachować osoby, które zakończyły leczenie, a których odporność nadal może być osłabiona. Dlatego apelujemy o zapewnienie prewencyjnych testów na nosicielstwo wirusa SARS-CoV-2 wśród personelu, który ma kontakt z pacjentami onkologicznymi. Testy takie powinny być przeprowadzane co tydzień. Pozwoli to na wczesne wykrywanie zakażeń i pomoże w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa. Chorzy muszą mieć absolutna pewność, że ryzyko zachorowania zostało zmniejszone do minimum.

Chcemy poinformować Cię o skutkach Twoich działań oraz sytuacji pacjentów onkologicznych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. adresu e-mail lub / i numeru telefonu przez Alivię Fundację Onkologiczną z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu otrzymywania informacji o działaniach Fundacji Alivia. Może Pan/i w każdej chwili wycofać zgodę kierując informację na adres daneosobowe@alivia.org.pl.


Zebranych podpisów

Nasz cel