Rozlicz PIT za pomocą darmowego programu!

Wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby uruchomić darmowy program PIT i prawidłowo wykonać rozliczenie podatku dochodowego. Program umożliwia wypełnienie każdego formularza, w tym PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39, wraz ze wszystkimi załącznikami, niezbędnymi do skorzystania z ulg podatkowych.

Darmowy program do PIT

Rozlicz zeznanie podatkowe w szybki, bezpieczny i łatwy sposób. Skorzystaj z możliwość rozliczenia każdego rodzaju dochodu i każdej przysługującej ulgi. Nasz program jest zgodny z obowiązującymi przepisami i najnowszymi wzorami Ministerstwa Finansów.

Program automatycznie sprawdzi Twoją deklarację i umożliwi jej złożenie do właściwego Urzędu Skarbowego.

Uruchom program

Wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby uruchomić darmowy program PIT i prawidłowo wykonać rozliczenie podatku dochodowego.

Wypełnij deklarację

Nie zastanawiaj się, jak obliczyć podatek. Wybierz właściwy formularz i uzupełnij wszystkie dane, a uzyskasz swoje roczne rozliczenie PIT.

Wyślij PIT do urzędu

Wyślij do urzędu deklarację podatkową i odbierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru za złożoną w terminie e-deklarację.

Deklaracje podatkowe

Co roku podatnicy mają obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, rocznego rozliczenia podatkowego. Dla większości podatników termin mija 30 kwietnia 2020 r. W rozliczeniu PIT 2019, przygotowanym według ustalonego przepisami wzoru, należy wykazać wszystkie osiągnięte w ciągu roku dochody. W deklaracji należy zaznaczyć wysokość podatku dochodowego, a także informację o wpłaconych do urzędu skarbowego zaliczkach na podatek – jeśli takie wystąpiły.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik ma możliwość odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne oraz od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podatnik może również skorzystać z obowiązujących ulg, np. prorodzinnej (na dzieci), internetowejrehabilitacyjnejulgi za darowizny. Wypełniając deklarację podatkową, warto pamiętać, aby skorzystać z każdego przysługującego odliczenia co pozwoli otrzymać zwrot podatku.

Rozliczenia podatkowego należy dokonać na druku PIT właściwym ze względu na rodzaj uzyskiwanych przychodów. Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych korzystają z formularza PIT-36 lub PIT-37, objęci podatkiem liniowym z PIT-36L, zaś uzyskujący przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym PIT-28. Oprócz tych najczęściej wypełnianych druków PIT istnieje szereg innych, dostępnych w Urzędach Skarbowych i darmowym programie PIT 2019 / 2020.

Formularz PIT-37 jest najczęściej wykorzystywanym drukiem do rozliczeń podatku dochodowego. Przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskiwali dochód z umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także dla emerytów i rencistów, którzy chcą skorzystać z przysługującej im ulgi podatkowej. Formularz wypełnia się na podstawie druku PIT-11 otrzymanego od pracodawcy lub PIT11A/PIT40A od ZUS lub KRUS. Na formularzu PIT-37 należy wykazać swoje dochody, zapłacone zaliczki na podatek dochodowy, składki społeczne i zdrowotne. Do formularza często dołącza się załącznik PIT/O umożliwiający skorzystanie z ulgi podatkowej.

Formularz PIT-36 często kojarzony jest z działalnością gospodarczą, jednak przeznaczony jest również dla innych grup podatników. To ten formularz PIT składają osoby pracujące za granicą albo uzyskujące dochody z najmu, opodatkowane na zasadach ogólnych. Formularz PIT-36 należy złożyć również w przypadku dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach ogólnych, dochodów z działalności wykonywanej osobiście, jeżeli samodzielnie wpłacaliśmy zaliczki na podatek (np. dochody udzielających korepetycji) oraz dochodów z tzw. innych źródeł (m.in. dochody z niektórych alimentów, stypendiów, z umowy dla niani).

Formularz PIT-28 składają osoby, które osiągają przychody opodatkowane za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. Są to m.in. podatnicy, którzy wynajmują swoje mieszkanie i jako sposób opodatkowania wybrali ryczałt, niektóre osoby prowadzące indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby, które prowadzą działalność w formie spółki jawnej lub spółki cywilnej osób fizycznych. Do formularza PIT-28 należy dodać załącznik PIT-28/A (najem, działalność na własne nazwisko) lub PIT-28/B (spółki). W przypadku chęci skorzystania z ulgi podatkowej (np. ulga rehabilitacyjna, ulga za darowizny) należy dodać załącznik PIT/O.