Buy My Cancer – projekt, który pomoże sfinansować leczenie chorych na raka!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Buy My Cancer” – dzieła sztuki stworzone z obrazów komórek nowotworowych, aby ratować życie pacjentów, którzy walczą z tymi nowotworami.

Łączący współczesną sztukę, nowoczesną medycynę, naukę i technologię NFT, projekt „Buy My Cancer” został zrealizowany przy współpracy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, artysty Pawła SWANSKIEGO, oraz agencji kreatywnej Ogilvy na rzecz Onkofundacji Alivia i jej podopiecznych.

CEL PROJEKTU – RATUJEMY ŻYCIE

Buy My Cancer” to innowacyjny model finansowania kosztownego leczenia nowotworów złośliwych. Polega on na wykorzystaniu obrazów prawdziwych komórek nowotworowych, przekształceniu ich w dzieła sztuki i stworzeniu z nich NFT . NFT (Non-Fungible Token, niezamienny token) to unikalny, cyfrowy certyfikat, przechowywany na blockchain umożliwiający jednoznaczną identyfikację powiązanego z nim dzieła sztuki. Środki uzyskane w ramach kampanii będą przeznaczone na pokrycie kosztów nierefundowanych w Polsce metod leczenia pacjentów chorujących m.in. na zobrazowane typy nowotworów (zgodnie z Regulaminami Akcji i Funduszu). W tej edycji zdjęcia komórek pochodzą od pacjentów Instytutu Onkologii w Gliwicach i to właśnie na ich leczenie trafi darowizna.

IDEA – ŁĄCZYMY NAUKĘ, MEDYCYNĘ, SZTUKĘ I NFT

Zarejestrowane pod mikroskopem konfokalnym obrazy komórek nowotworowych posłużyły jako punkt wyjścia do stworzenia dzieł sztuki. Każde ze zdjęć zostało umieszczone na płótnie jako „baza” do obrazu. Następnie polski artysta – Paweł SWANSKI namalował na nich struktury walczące z komórkami nowotworu. Wszystkie powstałe w ten sposób obrazy, jak i cały performance, zostały zarejestrowane i zamienione w kolekcje NFT.

NFT będą dostępne na największych międzynarodowych platformach NFT: VAST i OpenSea. Uzyskane w tej edycji środki trafią na konto Onkofundacji Alivia, która sfinansuje leczenie pacjentów zakwalifikowanych do terapii metodą CAR-T cells. Pierwszy z pacjentów to Jakub Burnos, student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, chorujący na rzadki typ nowotworu – oporną na chemioterapię postać agresywnego chłoniaka z komórek B. Bazą do powstania dzieła są zarejestrowane na zdjęciu komórki nowotworowe tego typu nowotworu. Twórcy mają nadzieję, że w ramach projektu kolejni pacjenci otrzymają wkrótce podobne wsparcie.

METODA LECZENIA

CAR-T cells to nowoczesna, niezwykle skuteczna i dynamicznie rozwijająca się gałąź immunoterapii, która może zwalczyć nowotwór niepodatny na inne metody leczenia.

CAR-T cells wykorzystuje własne komórki odpornościowe (limfocyty) pacjenta. Poddaje się je poza ustrojem inżynierii genetycznej (przeprogramowaniu) tak, aby mogły rozpoznawać komórki nowotworowe i z nimi walczyć. Po odpowiedniej stymulacji podaje się je ponownie choremu w formie dożylnej. Pod wpływem kontaktu z nowotworem limfocyty namnażają się i pozostają w organizmie jako „żywy lek”.

Wyniki dotychczasowych badań klinicznych wskazują, że terapia CAR-T cells może doprowadzić do wyleczenia około 40% chorych, dla których nie ma innych skutecznych metod leczenia. Koszt terapii dla jednego pacjenta to ok. 400 tys. dolarów. W Polsce refundowane jest jedynie leczenie kilku nowotworów krwi, w tym niektórych postaci chłoniaka i ostrej białaczki limfoblastycznej.

#BUYMYCANCERCHALLENGE

Akcja rozpoczyna #buymycancerchallenge, w którym artysta Paweł SWANSKI nominuje kolejnego artystę, a zaangażowani specjaliści: prof. Sebastian Giebel i prof. Jacek Jassem wskażą innych naukowców do zrealizowania następnej serii NFT. Tak jak w pierwszej edycji, dzieła zostaną stworzone na bazie obrazów komórek nowotworowych pacjentów. Środki pomogą sfinansować ich leczenie.

O ARTYŚCIE

Paweł SWANSKI, jest artystą, którego działalność wykracza poza utarte schematy. Poza płótnem i papierem, jego tworzywem staje się często tkanka miejska, animacja, moda, rzeźba czy teledysk. Zasłynął za sprawą wielkoformatowych murali wykonanych w Berlinie, Los Angeles, Bristolu czy Warszawie. W ramach projektu „Buy My Cancer” SWANSKI wykorzysta przedstawione na zdjęciu komórki nowotworowe, zestawiając je z charakterystycznymi dla jego twórczości elementami. Po zakończeniu projektu, SWANSKI nominuje do udziału w #buymycancerchallenge kolejnego artystę, który zinterpretuje zdjęcia komórek nowotworowych właściwą sobie techniką.

Strona internetowa / Instagram

O EKSPERTACH

Projektem opiekują się merytorycznie profesorowie Sebastian Giebel i Jacek Jassem.

Prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel jest specjalistą chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej. Jest kierownikiem Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, a także prezesem Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) i Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG). Ponadto jest sekretarzem grupy roboczej ds. Ostrych Białaczek Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT), członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, oraz autorem ponad 250 prac naukowych, głównie z zakresu hematologii i transplantacji komórek krwiotwórczych.

– CAR-T cells to często ostatnia nadzieja dla pacjentów onkologicznych, dla których nie ma już innych możliwości leczenia. Niestety jest niezwykle droga. Zaangażowałem się w projekt “Buy My Cancer” osobiście, ponieważ takich pacjentów mam pod opieką wielu i sam nie jestem w stanie im pomóc. – mówi profesor Sebastian Giebel.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem jest światowej sławy specjalistą w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej oraz kierownikiem Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest laureatem wielu nagród naukowych w kraju i za granicą oraz znajduje się w prestiżowym gronie 2% czołowych naukowców na świecie wg listy Uniwersytetu Stanforda. Kilka lat temu przeszedł chorobę nowotworową, a swoje przeżycia opisał w książce „Zatrzymane w biegu”. 

Profesor Jassem stwierdza: – Uważam, że określenie „przełomowa terapia” jest w Polsce nadużywane, co rodzi szkodliwe emocje. Metoda CAR-T cells zasługuje jednak na to miano – jest to początek nowej ery w onkologii. Swoją opinię wyrażam nie tylko jako lekarz, ale i pacjent.

O ZDJĘCIACH

Zdjęcia wykonali przy użyciu mikroskopu konfokalnego naukowcy: dr hab. n. med. Tomasz Cichoń i dr n. med. Ryszard Smolarczyk w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Zdjęcia komórek nowotworowych powstały dzięki wsparciu Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Naukowych Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, dr. hab. n. med. Tomasza Rutkowskiego.

Tomasz Rutkowski jest specjalistą radioterapii onkologicznej oraz onkologii klinicznej i pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Był Sekretarzem Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej i członkiem Rady Naukowej Instytutu Onkologii. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych, głównie z zakresu leczenia chorych na nowotwory regionu głowy i szyi.

– Z jednej strony pomagamy zebrać środki na leczenie konkretnego pacjenta, a z drugiej staramy się pokazać społeczeństwu, jak istotnym problemem jest onkologia i przybliżyć te trudne sprawy komuś, kto jest zdrowy i patrzy na to z innej perspektywy – podsumowuje dr Tomasz Rutkowski.

O ONKOFUNDACJI ALIVIA

Celem Onkofundacji Alivia jest walka z rakiem. Organizacja działa na rzecz zapewnienia wszystkim równego dostępu do najlepszej opieki onkologicznej. Broni godności pacjentów z chorobą nowotworową i tworzy narzędzia, dzięki którym chorzy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące zdrowia. Od ponad 10 lat jest jedną z głównych organizacji pozarządowych wspierających chorych na nowotwory w Polsce. Onkofundacja przekazała chorym na walkę z rakiem już ponad 26 mln zł.

 – Projekt „Buy My Cancer” powstał w odpowiedzi na wyzwanie, którym jest zebranie w krótkim czasie znacznych środków na ratowanie życia pacjentów, których choroba postępuje, a jedyną szansą na dalsze leczenie są kosztowne terapie. W realizację projektu zaangażowało się pro-bono wielu partnerów, którym jesteśmy bardzo wdzięczni. Wierzymy, że ta wyjątkowa idea połączenia nowoczesnej sztuki, najnowszych osiągnięć współczesnej medycyny i nauki z technologią NFT w systemie blockchain pozwoli nam zdobywać środki umożliwiające leczenie takich chorych. Mamy nadzieję, że NFT z serii “Buy My Cancer” staną się wyjątkowo pożądanym kolekcjami, ponieważ będą połączeniem sztuki życia i sztuki nadziei z właśnie powstającym kierunkiem art-sci-tech. Śmiało można powiedzieć, że taki zakup to dzieło życia, a cóż jest cenniejszego? – podsumowuje z uśmiechem Agata Polińska, wiceprezes Onkofundacji Alivia, której udało się pokonać raka dzięki zastosowaniu nierefundowanych w Polsce terapii.

O WOLF THEISS

Kancelaria Wolf Theiss jest naszym partnerem prawnym, który pomagał nam w związku z wybijaniem tokenów NFT oraz przygotowaniem wzorów umów niezbędnych do prowadzenia projektu. Wolf Theiss jest jedną z wiodących europejskich kancelarii prawnych w Europe Środkowej, Wschodniej oraz Południowo–Wschodniej (region CEE/SEE) i koncentruje się na świadczeniu usług z zakresu międzynarodowego prawa handlowego. 

W ponad 80% działalność kancelarii polega na reprezentowaniu międzynarodowych klientów w sprawach transgranicznych, bazując na umiejętnościach 340 prawników działających w 13 biurach. Wolf Theiss zapewnia w pełni zintegrowaną obsługę korporacyjną w zakresie prawa własności intelektualnej, fuzji i przejęć, private equity, nieruchomości, bankowości i finansów, podatków i ubezpieczeń, prawa pracy, prawa konkurencji, prawa energetycznego, prywatyzacji, restrukturyzacji, zamówień publicznych oraz sporów sądowych.

O BIRD & BIRD

Bird & Bird jest międzynarodową kancelarią prawną, posiadającą 31 biur w 22 krajach świata. Polskie biuro Bird & Bird reprezentuje blisko 90 prawników o szerokim zakresie specjalizacji, obejmującym m.in.: prawo nowych technologii, commercial, prawo podatkowe, nieruchomości, fuzje i przejęcia, venture capital, prawo handlowe, prawo bankowe i ubezpieczeń, prawo pracy, prawo własność intelektualną i znaki towarowe, postępowania sądowe i arbitrażowe czy ochrony konkurencji. Ich doświadczenie doceniają klienci, jak i prestiżowe rankingi, takie jak Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 500 EMEA czy IFLR_1000. Kancelaria pracuje dla spółek z wielu sektorów gospodarki, w tym branży nieruchomościowej, retail czy finansowej oraz oferuje konsultacje w zakresie corporate governance i compliance, nowych regulacji, w tym RODO, MIFID II i PSD2. Ponadto, przeprowadza audyty dokumentów korporacyjnych i przetwarzania danych oraz doradza w zakresie best practice dla zarządów i rad nadzorczych.

Strona internetowa projektu: www.buymycancer.org

Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii w Gliwicach.

Partnerami technologicznymi projektu są: platforma NFT www.vast.app oraz platforma donacji krypto https://thegivingblock.com/

Opiekunami prawnymi projektu są  Wolf Theiss oraz Bird & Bird.

Muzykę skomponował Bartosz Dziadosz pseud. Pleq.

Wsparcie produkcyjne kampanii zapewniło Studio Filmowe OTO.

Regulamin akcji.

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

jak uzyskać zniżkę na przejazd?

WAŻNE:

Zniżka dostępna jest dla pacjentów korzystających z aplikacji iTaxi i płacących za przejazd w aplikacji (podpięta karta płatnicza)

  1. Pobierz i zainstaluj  aplikację iTaxi na swoim telefonie
  2. Kod zniżkowy dla użytkowników serwisu Alivia to FUNDACJAALIVIA 
  3. Każdy użytkownik może z kodu skorzystać dowolną ilość razy
  4. Użytkownik korzystający z kodu otrzymuje rabat w wysokości 10% kwoty rachunku (max 10 PLN na jeden przejazd) 

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.