Polityka zdrowotna oparta na danych

Odpowiednie wykorzystanie danych może usprawnić leczenie pacjentów oraz uczynić system opieki zdrowotnej bardziej wydajnym i zrównoważonym. Dlatego stworzyliśmy projekt, którego celem jest analiza roli i zakresu wykorzystania danych, w tym rejestrów medycznych, w polskiej opiece onkologicznej.

PRZECZYTAJ NASZ RAPORT

  Aktualności

  O projekcie

  Chorzy na raka w Polsce mają ograniczony dostęp do leczenia zgodnego ze współczesną wiedzą medyczną. Wyzwaniem jest brak mechanizmów zbierania i analizowania danych, które pozwalałyby efektywnie wykorzystywać posiadane środki. Wobec braku rejestrów nie ma wystarczającej wiedzy, ilu pacjentów jest diagnozowanych oraz leczonych, jaki jest przebieg oraz efekty terapii w zależności od jej rodzaju i ośrodka, przez który dany pacjent otoczony jest opieką. Nieefektywne programy badań przesiewowych w połączeniu z długim czasem oczekiwania na testy diagnostyczne i leczenie, a także rozdrobnione ścieżki opieki i problemy z dostępem do terapii można zaliczyć do barier we wczesnym wykrywaniu raka i skutecznym leczeniu.  Odpowiednie wykorzystanie danych może z jednej strony usprawnić leczenie pacjenta, a z drugiej – uczynić system opieki zdrowotnej bardziej wydajnym i zrównoważonym.

  g1015

  Kierownictwo naukowe

  prof. Piotr Wysocki

  Onkolog kliniczny, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego — Collegium Medicum w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

  Maria Libura

  Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej

  Program grantowy MSD

  Program grantowy „MSD Oncology Grant” służy wsparciu projektów w obszarze polityki zdrowotnej, które stworzą platformę dialogu i przyczynią się do wdrożenia rozwiązań, dzięki którym możliwy będzie szerszy dostęp do innowacyjnej opieki onkologicznej.Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2018 roku i objęła 5 krajów: Japonię, Brazylię, Niemcy, Izrael i Wielką Brytanię. Do drugiej edycji zostały zaproszone: Polska, Hiszpania, Włochy, Korea, Argentyna i Kolumbia. Kapituła konkursu, umiejscowiona w Stanach Zjednoczonych, spośród kilku wartościowych i wysoko ocenionych propozycji zgłoszonych w Polsce, wybrała projekt Fundacji Aliviaktórego głównym celem jest zaproponowanie zaleceń usprawnienia systemu zdrowia w Polsce na podstawie analizy roli rejestrów danych, wytycznych klinicznych i protokołów leczenia w polskiej opiece onkologicznej.

  Program realizowany w całości na podstawie grantu od firmy MSD. Fundacja Alivia ma zapewnioną autonomię badawczą i niezależność w zarządzaniu projektem.