Podsumowanie pierwszego seminarium poświęconego danym w onkologii

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Dzięki dużemu zaangażowaniu zaproszonych gości mogliśmy w sposób konstruktywny omówić rozwiązania oraz bariery w zakresie zbierania danych epidemiologicznych i klinicznych w onkologii w Polsce.

Otwartość oraz merytoryczna dyskusja na temat szeroko rozumianych danych w onkologii mają nieocenione znaczenie dla efektu końcowego naszych działań.

Zebrane informacje będą wykorzystane w dalszych fazach projektu, w tym
w przygotowaniu wywiadów, które planujemy przeprowadzić w najbliższych miesiącach z wybranymi interesariuszami.

Mam nadzieję, że dzięki współpracy przedstawicieli wielu środowisk związanych z onkologią oraz ochroną zdrowia, zrealizujemy cel projektu, którym jest analiza roli i zakresu wykorzystania danych, w tym rejestrów medycznych, w polskiej opiece onkologicznej oraz wypracowanie rekomendacji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Program realizowany w całości na podstawie grantu od firmy MSD. Fundacja Alivia ma zapewnioną autonomię badawczą i niezależność w zarządzaniu projektem.

DZIAŁAJ TERAZ!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na poziomie krajów

Aktualności