Nasze stanowisko do projektu rozporządzenia w sprawie środków na refundację

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. Projekt zakłada zwiększenie nakładów na refundację leków, co uznajemy za wyraz dążenia do osiągnięcia celu ujętego w art. 6. ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czyli prawa do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną. 

Jednocześnie po raz kolejny zwracamy uwagę na konieczność stworzenia populacyjnych rejestrów klinicznych, które umożliwią monitorowanie racjonalności wydatkowania środków publicznych.

Nasze stanowisko znajduje się tutaj.

DZIAŁAJ TERAZ!

W szpitalach brakuje rękawiczek, masek i środków ochronnych. Pacjenci onkologiczni to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Aktualności