Polityka lekowa państwa na lata 2018-2022

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Wczoraj w Ministerstwie Zdrowia śledziliśmy przedstawienie nowej polityki lekowej państwa w latach 2018 – 2022. Podczas spotkania Wiceminister zdrowia Marcin Czech przedstawił cele, decyzje i zobowiązania w zakresie gospodarki lekami, dotyczące zarówno sektora publicznego jaki i prywatnego. Głównymi zagadnieniami były sposoby ulepszenia i usprawnienia dotyczące obszarów: profilaktyki pierwotnej, dostępności rynkowej, dostępności refundacyjnej, przemysłu farmaceutycznego oraz produktywności personelu medycznego i systemów informacyjnych.

DZIAŁAJ TERAZ!

Co czwarty z nas zachoruje na nowotwór, niemal każdy spotka się z tą chorobą wśród bliskich i przyjaciół. Dlatego nie możemy pozwolić, aby ludzie dalej

Aktualności