Pytania do Infarmy o wnioski refundacyjne

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat dotyczący czasu udostępniania pacjentom innowacyjnych technologii lekowych. Wskazano w nim, że w znacznej mierze opóźnienie związane z okresem od rejestracji danej technologii lekowej do zapewnienia jej dostępności refundacyjnej wynika z braku decyzji podmiotu odpowiedzialnego o złożeniu wniosku refundacyjnego. Ostatnie dane za pełen rok kalendarzowy wskazują, że jest on rażąco dłuższy od czasu procedowania wniosku przez Ministerstwo Zdrowia i wynosiło w 2023 r. 821 dni, czyli ponad dwa lata. Te dane są zbieżne z informacjami gromadzonymi w ramach projektu Alivia Oncoindex, które wskazują, że w przypadku 36 spośród 44 technologii lekowych, zarejestrowanych przez EMA w ciągu ostatnich 15 lat i rekomendowanych przez ESMO w leczeniu nowotworów o najwyższej umieralności, podmioty odpowiedzialne nie przedłożyły wniosków o finansowanie lub umorzono postępowanie na wniosek strony.

W komunikacie wskazano również na wzrost sprawności rozpatrywania wniosków refundacyjnych przez resort zdrowia. Według przedstawionych danych średni czas procedowania wniosku przez Ministerstwo Zdrowia skrócił się dwukrotnie w przeciągu 4 lat z 712 dni do 318 dni. Nastąpiło również znaczące przyspieszenie dla decyzji o finansowaniu nowych opcji terapeutycznych. 

Treść pisma dostępna tutaj.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Będziemy monitorować ten proces, niemniej postęp w dziedzinie sprawności rozpatrywania wniosków refundacyjnych w świetle przedstawionych danych jest bezsprzeczny. Dlatego wystosowaliśmy pismo do Dyrektora Generalnego Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA- Michała Byliniaka, pytając:

  1. Z jakiego powodu podmioty odpowiedzialne składają wnioski refundacyjne w Polsce z tak dużym opóźnieniem w stosunku do daty dopuszczenia danego produktu do obrotu?
  2. Jakie działania podejmuje Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, aby skrócić okres od rejestracji danej terapii do złożenia wniosku refundacyjnego?

Możecie liczyć na bieżące informowanie o przebiegu tej sprawy.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.