Wystawa w senacie dotycząca Breast Cancer Units

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

wystawa w senacie dot. breast cancer units22 lipca 2015 r. odbyło się w Senacie otwarcie wystawy „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi. Breast Units – europejski sukces. Czy będzie w Polsce?”. Wystawa ma zwrócić uwagę na konieczność poprawy systemu leczenia polskich pacjentek z rakiem piersi poprzez stworzenie tzw. Breast Units.

Organizatorem wystawy jest Polskie Forum EUROPA DONNA, które od 1994 r. jest członkiem Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi (The European Breast Cancer Coalition – EBCC). Dzięki działalności EBCC Parlament Europejski w 2003 r. i w 2006 r. wydał rezolucje w sprawie walki z rakiem piersi, wzywające do utworzenia w państwach członkowskich tzw. Breast Cancer Units, czyli sieci ośrodków, których celem jest zapewnienie kobietom wielodyscyplinarnego leczenia nowotworu piersi. W akredytowanych placówkach Breast Units zespół specjalistów, złożony z onkologa, chirurga, radiologa, patologa, psychoonkologa i personelu administracyjnego opiekuje się pacjentkami na wszystkich etapach choroby i co najmniej raz w tygodniu odbywa konsultacje. Ośrodki tego typu wyróżnia doświadczenie w leczeniu raka piersi i kontrola jakości. Według statytyk ośrodki Breast Units poprawiają skuteczność leczenia raka piersi o ok. 10%.

System ośrodków Breast Units zakłada, że jeden ośrodek powinien przypadać na 250-500 tys. mieszkańców. W Polsce powinno być zatem co najmniej 80 ośrodków Breast Units, tymczasem obecnie istnieją zaledwie dwa: w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie i Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Już w kwietniu razem z innymi organizacjami złożyliśmy petycję do najwyższych decydentów o powrót do prac nad projektem tzw. “kompleksowego leczenia raka piersi”. Projekt ten powstał w marcu 2014 r. ale w lipcu 2014 r. został wycofany bez merytorycznych wyjaśnień. Mamy nadzieję, że wystawa przyczyni się do powrotu do prac i w rezultacie stworzenia w Polsce sieci Breast Units.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.