Zmiany na lipcowej liście refundacyjnej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Lipcowa lista refundacyjna przyniosła zmiany dla pacjentów chorujących na szpiczaka plazmocytywego oraz raka piersi. 

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

NOWE MOLEKUŁY W REFUNDACJI

B.54 Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego

W programie lekowym znalazła się nowa molekuła – Isatuximabum. Zarejestrowana w maju 2020 roku do stosowania w skojarzeniu z pomalidomidem i deksametazonem w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym i opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, którzy otrzymali wcześniej co najmniej dwie linie leczenia, w tym z zastosowaniem lenalidomidu i inhibitora proteasomów, i u których nastąpiła progresja choroby po ostatnim leczeniu.

B.9.FM Leczenie chorych na raka piersi

W programie lekowym uwzględniona została nowa molekuła Tucatinibum. Wskazana do stosowania w skojarzeniu z trastuzumabem i kapecytabiną w trzeciej lub czwartej linii leczenia, a w drugiej tylko w przypadku, gdy w pierwszej linii stosowano trastuzumab +/- pertuzumab albo trastuzumab emtanzyna oraz występują przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego w ramach istniejącego programu lekowego częściowo finansowanego z funduszu medycznego B.9.FM Leczenie chorych na raka piersi.

ROZSZERZENIE WSKAZAŃ DLA TERAPII OBECNEJ W REFUNDACJI

B.54 Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego

Nastąpiło rozszerzenie wskazań dla molekuły Carfilzomibum – do stosowania w II-IV linii leczenia w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem, niezależnie od leków zastosowanych w poprzednich liniach leczenia i kwalifikowania się pacjenta do leczenia chemioterapią wysokodawkową oraz do przeszczepienia komórek krwiotwórczych. Dotychczasowe wskazanie obejmowało II-IV linię leczenia u pacjentów, u których w którymkolwiek z poprzedzających schematów leczenia zastosowano bortezomib lub lek immunomodulujący. 

B.9.FM Leczenie chorych na raka piersi

W programie lekowym poszerzono wskazania dla molekuły Pembrolizumabum. Rozszerzenie wskazań nastąpiło w leczeniu przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi z ekspresją PD-L1 w skojarzeniu z paklitakselem albo z gemcytabiną i karboplatyną oraz w skojarzeniu z chemioterapią jako leczenie przedoperacyjne (neoadjuwantowe) kontynuowane pembrolizumabem jako leczenie pooperacyjne (adjuwantowe) po zabiegu chirurgicznym miejscowo zaawansowanego lub we wczesnym stadium potrójnie ujemnego raka piersi z dużym ryzykiem nawrotu.

Dotychczasowe wskazanie obejmowało wskazania onkologiczne w ramach programów lekowych B.4. Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego; B.6. Leczenie chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej ; B.52. Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi; B.58. Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka; B.59. Leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych.

Źródło: Pex Pharma Sequence

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.