Our goal is to fight cancer!

We work to ensure that everyone has equal access to the best cancer care. We stand up for the dignity of cancer patients and create tools to help them make good decisions about their health. We give courage!

Our vision

We are part of an international movement supporting people affected by cancer.

We effectively mobilize the public to help and solidarity with the patients. We are a widely chosen cancer foundation, both among patients and donors. The effects of our activities have a real impact on the Polish cancer care system, and our voice is strongly heard in the public debate.

We are financially and politically independent thanks to diversified fundraising activities and building long-term relationships with donors. Our employees are engaged, motivated and competent. We care about their development and satisfaction. We act professionally, cooperate with experts and effectively use our resources, experience, skills and knowledge.

We are strong with our values and mission.

Turning cancer into a treatable disease

We believe that one day, even advanced cancer will become completely treatable, just like cholera, the bubonic plague and many other, once deadly diseases.

Support oncology and health care

Alivia is engaged in advocacy activities, drawing the attention of decision-makers to the problems of oncology and encouraging the introduction of changes beneficial to cancer patients.

Educate, inform, represent

Knowledge turns the impossible into the possible. That's why we make sure to stay up to date and share the latest news from the world of oncology in an accessible way.

Provide practical tools for patients​

We strive to provide patients with practical tools, so that they can boldly benefit from the achievements of global medicine and win against the disease every day.

Odtwórz wideo

Our history

The Alivia Cancer Foundation was established in 2010 in Warsaw, Poland, to help cancer patients fight for their lives. The Foundation was set up by Bartosz Poliński,  Agata´s brother, after she was diagnosed with advanced breast cancer in 2007. At the time of the diagnosis, Agata was only 28 years old. For years the siblings were fighting with the disease, and an unfavourable health care system. That experience not only made them aware of the problems that patients encounter, but also taught them how to solve the difficult situations they faced. Alivia strives to share this specific know-how in order to help cancer patients effectively. This type of help is Alivia’s most important and distinguishing asset.

Alivia Onkofundacja
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa

NIP: 5272630752
REGON: 142435498
KRS: 0000358654

Phone: +48 22 266 03 40
(Mon.-Fri. 8:00 – 16:00)

Account: 93 2490 0005 0000 4520 1698 1881

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.