Dość kolejek do diagnostyki obrazowej!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Co czwarty z nas zachoruje na nowotwór, niemal każdy spotka się z tą chorobą wśród bliskich i przyjaciół. Dlatego nie możemy pozwolić, aby ludzie dalej umierali w kolejkach.

Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski, obiecał, że polscy pacjenci do końca 2018 r. nie będą czekali na wykonanie badań obrazowych dłużej niż 30 dni w trybie pilnym.

Tymczasem wyniki portalu Kolejkoskop.pl pokazują, że pacjenci wciąż muszą czekać na badanie rezonansem magnetycznym 61 dni, a w przypadkach pilnych aż 38 dni. To prawdziwy skandal.

Wezwij Ministra Zdrowia do realizacji złożonej obietnicy!

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wielokrotnie wskazywali jako priorytet skrócenie czasu oczekiwania na leczenie zaćmy, endoprotezoplastykę oraz właśnie skrócenie kolejek do badań z zakresu diagnostyki obrazowej. Badania te są niezwykle potrzebne w onkologii, gdzie służą nie tylko rozpoznaniu choroby, lecz również ocenie skuteczności wdrożonego leczenia.

Co czwarty z nas zachoruje na nowotwór, niemal każdy spotka się z tą chorobą wśród bliskich i przyjaciół.

Dlatego nie możemy pozwolić, aby ludzie dalej umierali w kolejkach.

Prosimy – podpisz i udostępnij naszą petycję!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację znajduje się w polityce prywatności.
Zobacz treść klauzuli informacyjnej.Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Onkologiczna Alivia, ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@alivia.org.pl lub listownie na adres korespondencyjny podany powyżej. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawienia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn dotyczących Państwa szczególnej sytuacji, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody, poprzez przesłanie informacji na dane kontaktowe wskazane powyżej. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Dość kolejek!

Szanowny Panie Ministrze! Wyrażam swój sprzeciw wobec odbierania pacjentom dostępu do badań diagnostyki obrazowej. Wzywam Ministerstwo Zdrowia do niezwłocznej realizacji złożonej obietnicy i skrócenia kolejek na badania w trybie pilnym do 30 dni. To skandal, że pacjenci wciąż czekają w długich kolejkach! Zgodnie z danymi z portalu kolejkoskop.pl średni czas oczekiwania na badanie rezonansem magnetycznym w trybie pilnym wynosi obecnie 38 dni, a w trybie zwykłym 61 dni! Szokujące jest, że Ministerstwo Zdrowia pozwala na ograniczanie możliwości wykonania podstawowych badań diagnostycznych. Długie oczekiwanie na badania ogranicza możliwość rozpoznania w porę choroby, a także uniemożliwia ocenę skutków zastosowanego leczenia. Oczekuję od rządu podjęcia natychmiastowych kroków oraz zapewnienia wszystkim obywatelom dostępu do diagnostyki. Obecna sytuacja łamie prawa pacjentów i działa na szkodę naszego zdrowia.

    Chcemy poinformować Cię o skutkach Twoich działań oraz sytuacji pacjentów onkologicznych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. adresu e-mail lub / i numeru telefonu przez Alivię Fundację Onkologiczną z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu otrzymywania informacji o działaniach Fundacji Alivia. Może Pan/i w każdej chwili wycofać zgodę kierując informację na adres daneosobowe@alivia.org.pl.


    Zebranych podpisów

    Nasz cel