Potrzebujemy Twojego głosu w walce o zdrowie naszych dzieci!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Apelujemy o podjęcie działań zmierzających do uchronienia kolejnych pokoleń Polek przed ryzykiem zachorowania na nowotwór szyjki macicy. Obecnie w Polsce notujemy jeden z najniższych w Europie odsetek przeżyć 5-letnich, będący miarą wyleczalności tego raka. Odsetek ten wynosił około 56% przy średniej europejskiej ponad 62%. Co roku ponad 3 000 kobiet słyszy diagnozę raka szyjki macicy. Jeżeli nie podejmiemy stosownych działań teraz, problem będzie narastał w kolejnych dekadach.

Dlatego też zwróciliśmy się do  Ministry Zdrowia Izabeli Leszczyny oraz Ministry Edukacji Barbary Nowackiej o podjęcie działań na rzecz wprowadzenia rozwiązań upowszechniających szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) wśród dziewcząt i chłopców. Wraz z ponad 30 organizacjami pacjentów zwracamy uwagę na znaczenie profilaktyki w obszarze onkologii oraz deklarujemy pełną gotowość do współpracy w wypracowaniu rozwiązań możliwych do wdrożenia w tym obszarze.  

Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV skierowanego do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat, zaszczepiono jedynie 16% populacji docelowej. Cel wyznaczony w Narodowej Strategii Onkologicznej zakłada zaszczepienie 60% nastolatków do 2028 roku. Jednym z dostrzeganych możliwych rozwiązań na rzecz poprawy tej sytuacji, jest zwiększenie zaangażowania szkół w realizację programu szczepień.

Dostrzegamy potrzebę większego zaangażowania szkół w profilaktykę pierwotną. Niezmiennie czekamy na wprowadzenie edukacji zdrowotnej w placówkach jako osobnego przedmiotu szkolnego. Do tego czasu wydaje się niezbędne wprowadzenie innych rozwiązań, w tym takich, jak realizacja programu szczepień przeciw HPV w szkołach podstawowych. Nowe rozwiązania mogłyby funkcjonować w oparciu o współpracę szkół z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, które będą miały zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Zapewnienie sprawnej i skutecznej realizacji programu bezpłatnych szczepień przeciwko HPV w Polsce ma bardzo istotne znaczenie dla sytuacji zdrowotnej Polek i Polaków w kolejnych dziesięcioleciach. W państwach, które wprowadziły szczepienia kilkanaście lat temu, wśród osób zaszczepionych udało się wyeliminować zmiany przedinwazyjne, co daje nadzieję na znaczne ograniczenie zachorowań na raka szyjki macicy w kolejnych dekadach. A przecież wirus HPV odpowiada także za zachorowania na inne nowotwory. Chcemy dążyć do tego, by również w Polsce zminimalizować przypadki zachorowań wywołanych przez HPV. 

Nie możemy pozwolić, aby kobiety umierały z powodu raka szyjki macicy!

Prosimy – podpisz i udostępnij naszą petycję!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację znajduje się w polityce prywatności.
Zobacz treść klauzuli informacyjnej! Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Onkologiczna Alivia, ul. Niedźwiedzia 4C, 02-737 Warszawa („Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub listownie na adres korespondencyjny podany powyżej. Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą przetwarzane w celu złożenia petycji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawienia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn dotyczących Państwa szczególnej sytuacji, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody, poprzez przesłanie informacji na dane kontaktowe wskazane powyżej. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Działaj teraz!

Szanowne Panie Ministry, zwracamy się do Pań z apelem o podjęcie działań na rzecz wprowadzenia rozwiązań upowszechniających szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), w szczególności umożliwiających realizację szczepień w szkołach. Powszechne szczepienia przeciw HPV są ważnym elementem Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. To szczególnie istotne zadanie, bowiem wirus HPV jest odpowiedzialny za zachorowania na wiele rodzajów chorób nowotworowych, w tym raka szyjki macicy oraz nowotwory głowy i szyi. Od 2023 r. funkcjonuje w Polsce program bezpłatnych szczepień przeciw HPV skierowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat. Również na liście leków bezpłatnych dla dzieci do ukończenia 18. roku życia znajduje się jedna ze szczepionek przeciwko temu wirusowi. Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania powszechnego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV skierowanego do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat zaszczepiono jedynie ok. 16% populacji 2028 r. celem jest zaszczepienie 60% nastolatków. Dostrzegamy potrzebę większego zaangażowania szkół w profilaktykę pierwotną. Niezmiennie czekamy na wprowadzenie edukacji zdrowotnej w placówkach jako osobnego przedmiotu szkolnego. Do tego czasu wydaje się niezbędne wprowadzenie innych rozwiązań, w tym takich, jak realizacja programu szczepień przeciw HPV w szkołach. Nowe rozwiązania mogłyby funkcjonować w oparciu o współpracę szkół z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, które będą miały zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie szkół to bardzo ważny krok na drodze do długofalowej poprawy sytuacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa, a także niezwykle istoty element pierwotnej profilaktyki onkologicznej.

Chcemy poinformować Cię o skutkach Twoich działań oraz sytuacji pacjentów onkologicznych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. adresu e-mail lub / i numeru telefonu przez Alivię Fundację Onkologiczną z siedzibą w: ul. Niedźwiedzia 4C, 02-737 Warszawa w celu otrzymywania informacji o działaniach Fundacji Alivia. Może Pan/i w każdej chwili wycofać zgodę kierując informację na adres [email protected].

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.