Wezwij rząd do podjęcia walki z rakiem!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na poziomie krajów rozwiniętych.

Na majowej liście onkologicznych leków refundowanych nie pojawiły się żadne nowe terapie. Oncoindex – wskaźnik mierzący poziom dostępności do terapii onkologicznych – pozostaje od ponad 2 lat na bardzo niskim poziomie.a

Realne działania na rzecz chorych – w tym dostęp do terapii – stoją w jaskrawej sprzeczności z deklaracjami o priorytetowym traktowaniu onkologii przez Ministerstwo Zdrowia oraz rząd. Niestety, po raz kolejny państwo polskie nie stanęło na wysokości zadania w obszarze, w którym jest najbardziej potrzebne – ochrony ludzi słabych, chorych, często starszych.

Potrzeba konkretów, a nie zapowiedzi!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na poziomie krajów rozwiniętych.

Dlatego postulujemy wdrożenie kompleksowej, narodowej strategii walki z rakiem oraz zapewnienie przez państwo środków finansowych umożliwiających realizację takiej strategii. Walka z rakiem powinna też zostać niezwłocznie uznana za ogólnopaństwowy, ponadpartyjny i długofalowy priorytet strategiczny naszego kraju.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą przy ul. Wąwozowej 11, 02-796 Warszawa. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj.

Potrzeba konkretów, a nie zapowiedzi!

Szanowny Panie Ministrze! Oczekuję zapewnienia Polakom możliwości skutecznej diagnostyki i leczenia onkologicznego. Wyrażam swój sprzeciw wobec łamania prawa pacjenta do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną. Wieloletnie zaniedbania i brak nadania priorytetu tej dziedzinie sprawiły, że polscy pacjenci odchodzą przedwcześnie. Rak jest epidemią naszych czasów. Po raz pierwszy w historii liczba zgonów przekroczyła 100 tysięcy. To najczęstsza przyczyna śmierci Polaków w wieku produkcyjnym, niezależnie od płci. Koleje reformy systemu opieki onkologicznej nie przyniosły oczekiwanych efektów. Brak odpowiedzialności przy wprowadzeniu zmian przyczynił się do tysięcy tragedii, których można było uniknąć. W poczuciu odpowiedzialności za własne życie, zdrowie mojej rodzin oraz przyjaciół, oczekuję od rządu dogłębnej reformy systemu zapobiegania, wykrywania oraz zwalczania nowotworów złośliwych, przeprowadzonej w sposób przemyślany i przejrzysty. Domagam się także publikacji informacji o efektach wydatkowania moich podatków na polską onkologię. Zgodnie z polskim prawem państwo jest zobowiązane do zapewnienia pacjentom leczenia odpowiadającego aktualnej wiedzy medycznej. Ujemna wartość Oncoindexu to wielkość długu publicznego, który skutkuje śmiercią pacjentów, ich niepełnosprawnością, wykluczeniem z pracy i życia społecznego. Wobec dramatycznej sytuacji chorych żądam: wdrożenia kompleksowej, narodowej strategii walki z rakiem; niezwłocznego zapewnienia środków finansowych umożliwiających realizację tej strategii; osiągnięcia wartości Oncoindexu równej zero; uznania walki z rakiem za ogólnopaństwowy, ponadpartyjny i długofalowy priorytet strategiczny państwa. To nie jest problem marginalnej grupy – na raka zachoruje co czwarty z nas, nasze rodzina i przyjaciele. Dlatego wszyscy powinniśmy być tym zainteresowani. Wzywam rząd do podjęcia walki z rakiem.

Chcemy poinformować Cię o skutkach Twoich działań oraz sytuacji pacjentów onkologicznych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. adresu e-mail lub / i numeru telefonu przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu otrzymywania informacji o działaniach Fundacji Alivia. Może Pan/i w każdej chwili wycofać zgodę kierując informację na adres daneosobowe@alivia.org.pl.


Zebranych podpisów

Nasz cel