Brachyterapia poprawia przeżycie we wczesnym stadium nowotworu endometrium

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Według nowych badań przedstawionych na trzecim Forum ESTRO w Barcelonie (Hiszpania), kobiety dotknięte wczesnym stadium nieoperacyjnego raka endometrium na ogół żyją dłużej jeśli jako leczenie zastosowana zostanie brachyterapia lub brachyterapia w połączeniu z zewnętrzną wiązką promieniowania.

Brachyterapia jest rodzajem wewnętrznej radioterapii, która polega na umieszczeniu źródła promieniowania radioaktywnego w guzie lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Pomimo iż metoda ta jest stosowana od dawna w leczeniu nieoperacyjnego raka endometrium, nie istnieją żadne wytyczne oparte na randomizowanych badaniach popierające takie działanie.

Podczas konferencji, dr Sahaja Acharya powiedziała:

„Według naszej wiedzy, jest to pierwsze badanie populacyjne porównujące korzyści stosowania brachyterapii z lub bez wykorzystania zewnętrznej wiązki promieniowania do leczenia jedynie teleterapią”.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Dr Acharya, lekarz rezydent w Departamancie Radioonkologii Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Saint Luis, USA oraz jej współpracownicy przeanalizowali dane z Programu Nadzoru, Epidemiologii i Wyników Końcowych (SEER) Narodowego Instytutu Badań nad Rakiem dla 460 kobiet w USA cierpiących na nieoperacyjnego raka endometrium w stopniu 1, które były leczone za pomocą radioterapii w latach 1998 – 2011.

Zazwyczaj rak endometrium we wczesnym stadium może być usunięty chirurgicznie, a rokowania są dobre. Jednak czasami, z wielu powodów nie można przeprowadzić operacji, np. kiedy pacjentka obciążona jest innymi chorobami, które czynią operację ryzykowną lub jeśli kobieta ma znaczną nadwagę lub otyłość. W takich przypadkach jedyną metodą terapeutyczną zostaje radioterapia, zaś średni czas przeżycia wynosi około 3 lata.

Spośród 460 kobiet, 260 (56,5%) było leczonych jedynie teleterapią, a 200 (43,5%) samą brachyterapią lub brachyterapią w połączeniu z zewnętrzną wiązką promieniowania. Młodsze kobiety były bardziej podatne na otrzymywaną brachyterapię.

Badacze wywnioskowali, że stosowanie brachyterapii wiązało się z wydłużeniem całkowitego czasu przeżycia: śmiertelność z różnych przyczyn była o 13% niższa. Po 3 latach od ukończenia leczenia odsetek przeżyć u kobiet poddanych brachyterapii wynosił 60%, podczas gdy w grupie kobiet leczonych jedynie zewnętrzną wiązką promieniowania przyżyło 47%.

Następnie porównano kobiety otrzymujące brachyterapię z tymi, które jej nie otrzymywały opierając się na wieku badanych, stopniu zaawansowania choroby i roku diagnozy.

Po uwzględnieniu wszystkich tych czynników stwierdzono, że przeżycie z rakiem endometrium jest dłuższe u osób otrzymujących brachyterapię. Na dodatek, śmiertelność z powodu raka endometrium była niższa po 3 latach od zakończenia leczenia brachyterapią; śmiertelność z powodu choroby nowotworowej wynosiła 18% wśród kobiet poddanych brachyterapii, podczas gdy u kobiet nie otrzymujących takiego leczenia wynosiła 26%. Mediana przeżycia dla wszystkich tych kobiet wynosiła 40 miesięcy.

„Pacjentki te borykały się z wieloma innymi problemami medycznymi i zmarły nie tylko z powodu nowotworu endometrium, ale również z przyczyn innych niż rak tj. choroby ukł. krążenia”

– powiedziała dr Acharya

Kontynuując:

„Wyniki te pokazują, że brachyterapia jest w sposób niezależny powiązana z wydłużeniem całkowitego czasu przeżycia po 3 latach od diagnozy u kobiet z nieoperacyjnym nowotworem endometrium w 1 stopniu złośliwości. U wszystkich tych pacjentek powinno się rozważyć wprowadzenie brachyterapii, jeśli nie ma co do tego przeciwwskazań”.

Dr zwróciła uwagę, że były to analizy oparte na populacji i wykazały one wyłącznie związek pomiędzy leczeniem brachyterapią a większą przeżywalnością. Jednak badanie nie wykazuje, że to brachyterapia jest przyczyną lepszej przeżywalności w porównaniu z zastosowaniem jedynie zewnętrznej wiązki promieniowania. Zdobycie dowodu na to będzie wymagało przeprowadzenia badania z randomizacją.

Profesor Philip Poortmans, Prezydent ESTRO skomentował:

„W naszej starzejącej się populacji coraz częściej zostajemy skonfrontowani z pacjentkami chorymi na nowotwór, którzy ze względu na wiek nie mogą otrzymać najbardziej odpowiedniej terapii. Jednak często posiadamy cenne rozwiązania alternatywne tj. radioterapia zamiast chirurgii dla pacjentek z rakiem endometrium. Badanie to podkreśla znaczenie wybierania najbardziej efektywnej terapii, nawet kiedy obciążenie może wydawać się wyższe w porównaniu z pozornie łagodniejszą metodą leczenia. W przypadku pacjentek z wczesnym stadium nieoperacyjnego raka endometrium brachyterapia powinna być częścią terapii, oczywiście jeśli jest to technicznie możliwe”.

Źródło: ecancer.org/news/7253-brachytherapy-improves-survival-for-inoperable-early-stage-endometrial-cancer.php
Z angielskiego tłumaczyła: Dorota Dobrowolska

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.