FDA zatwierdziła Giotrif jako leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Produkt leczniczy Giotrif (substancja czynna: afatynib) jest inhibitorem receptorowych kinaz tyrozynowych EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2) i HER4 (ErbB4). Jest szczególnie wskazany jako lek pierwszego rzutu w leczeniu chorych na przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacjami w genie EGFR (delecją w eksonie 19 lub substytucją L858R w eksonie 21) potwierdzonymi za pomocą testu zatwierdzonego przez FDA.

Giotrif ma postać tabletek przeznaczonych do podawania drogą doustną. Zalecana doustna dawka leku wynosi 40 mg raz na dobę. Leczenie powinno być kontynuowane do czasu wystąpienia progresji choroby lub braku tolerancji przez pacjenta. Lek należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku.

Wyniki badań klinicznych

FDA zatwierdziła Giotrif jako leczenie pierwszego rzutu na podstawie analizy wyników randomizowanego, wieloośrodkowego, otwartego badania obejmującego 345 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC), wykazującym obecność mutacji EGFR, z przerzutami (guzy w IV i IIIB stadium zaawansowania z wysiękiem opłucnowym i/lub osierdziowym). Badani otrzymywali doustnie Giotrif w dawce 40 mg raz na dobę lub maksymalnie 6 cykli chemioterapii z zastosowaniem pemetreksedu w skojarzeniu z cisplatyną. Kryteria randomizacji obejmowały rodzaj mutacji w obrębie genu EGFR (delecja w eksonie 19 vs mutacja L858R w eksonie 21 vs inna mutacja) oraz rasę pacjenta (azjatycka vs nieazjatycka). Głównym kryterium skuteczności w badaniu był czas przeżycia wolny od progresji (PFS). Statystycznie istotną poprawę w zakresie przeżycia bez progresji zaobserwowano w grupie chorych przyjmujących Giotrif w porównaniu z grupą chorych, u których zastosowano chemioterapię: 66,1% vs 60% (mediana PFS: 11,1 vs 6,9 miesięcy).

Skutki uboczne

Wśród najczęstszych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem produktem leczniczym Giotrif należy wymienić:

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

  • biegunkę
  • wysypkę / zapalenie skóry
  • wysypkę trądzikopodobną
  • zapalenie jamy ustnej
  • zapalenie wałów paznokciowych (zanokcicę)
  • suchość skóry
  • zmniejszenie apetytu
  • świąd

Mechanizm działania

Giotrif wiąże się kowalencyjnie z domenami kinaz: EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2), HER4 (ErbB4) oraz nieodwracalnie hamuje autofosforylację kinazy tyrozynowej na skutek zmniejszenia ilości i czułości (ang. down-regulation) receptorów ErbB .

Źródło: www.centerwatch.com/drug-information/fda-approvals/drug-details.aspx?DrugID=1277
Z angielskiego tłumaczyła Małgorzata Ossowska

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Załóż zbiórkę!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zbierz środki na leczenie!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.