FDA zatwierdziła równoległą terapię dabrafenibem i trametinibem

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Szacuje się, że w 2018 roku, w samych tylko Stanach Zjednoczonych, zarejestrowanych zostanie blisko 54 000 nowych przypadków raka tarczycy oraz ponad 2000 zgonów z powodu tej choroby. Anaplastyczny rak tarczycy (ATC, z ang. Anaplastic Thyroid Cancer) jest rzadkim, bo stanowi zaledwie 1-2% wszystkich nowotworów tarczycy, ale agresywnym typem tego raka. Szczególnie trudne jest leczenie pacjentów z mutacją w genie BRAF, u których nacieku nowotworowego nie można usunąć chirurgicznie lub występują już przerzuty do innych narządów. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków, w takich przypadkach, zatwierdziła ostatnio terapię dabrafenibem (Tafinlar) i trametinibem (Mekinist), podawanych jednocześnie. Oba te chemioterapeutyki, osobno lub w połączeniu, stosowane są u pacjentów cierpiących na inne nowotwory BRAF-pozytywne, takie jak czerniak przerzutowy czy niedrobnokomórkowy rak płuca.

Skuteczność leczenia kombinacją tych dwóch preparatów w leczeniu ATC wykazano w otwartym badaniu klinicznym, również z udziałem pacjentów z innymi rzadkimi nowotworami BRAF-pozytywnymi. W badaniu mierzono odsetek chorych z całkowitym lub częściowym zmniejszeniem rozmiaru guza, jako ogólny wskaźnik odpowiedzi. Z 23 ocenianych pacjentów, 57% uzyskało częściową a 4% całkowitą odpowiedź. U 9 z 14 pacjentów z odpowiedziami (tj. 64%) nie wykazano istotnych wzrostów nowotworu przez sześć miesięcy lub dłużej.

Do ciężkich działań niepożądanych dabrafenibu zalicza się: rozwój nowych nowotworów, wzrost guzów u pacjentów bez mutacji w genie BRAF, krwawienie, gorączkę, problemy z sercem i oczami, reakcje skórne, wysoki poziom cukru we krwi lub nasilenie cukrzycy oraz anemię.

Natomiast ciężkie działania niepożądane trametinibu również obejmują rozwój nowych nowotworów, problemy z krwawieniem, zapalenie i perforację jelit, zakrzepy, kłopoty z oddychaniem czy gorączkę.

Skutki uboczne jednoczesnego stosowania dabrafenibu i trametinibu u pacjentów z ATC są zgodne z obserwowanymi w przypadku innych nowotworów. Do częstych działań niepożądanych należą: gorączka, wysypka, dreszcze, ból głowy, ból stawów, kaszel, zmęczenie, nudności, wymioty, biegunka, bóle mięśni, suchość skóry, zmniejszenie apetytu, obrzęk, krwotok, nadciśnienie i duszności. Oba te preparaty mają negatywny wpływ na rozwój płodu.

Mimo dość niekorzystnych działań niepożądanych jest to pierwsze zatwierdzone przez FDA leczenie pacjentów z agresywną postacią raka tarczycy, i tym samym trzeci typ nowotworu charakteryzujący się mutacją w genie BRAF, u którego stosuje się tę terapię. To pokazuje, że skierowanie leczenia w różnych chorobach we wspólny molekularny cel jest skutecznym sposobem na przyspieszenie rozwoju terapii, które mogą pomóc większej liczbie pacjentów.

Autor: Agnieszka Wesołowska

Źródło: www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm606686.htm

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.