Nowa immunoterapia skuteczniejsza od sumatynibu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Połączenie niwolumabu z ipilimumabem w pierwszoliniowej terapii przerzutującego raka jasnokomórkowego daje lepsze efekty niż standardowe leczenie Sutentem – takie wnioski płyną z badania CheckMate-214, którego wyniki zaprezentowano we wrześniu 2017 r. podczas dorocznego zjazdu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w Madrycie.

Do trzeciej fazy randomizowanego badania klinicznego zakwalifikowano łącznie 1096 nieleczonych wcześniej pacjentów, których losowo przydzielono do grupy nowej, skojarzonej immunoterapii lub sumatynibu, czyli leku standardowo stosowanego w przypadku świeżo rozpoznanego, rozsianego raka jasnokomórkowego. Najpierw jednak chorych podzielono na trzy grupy ryzyka według skali International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium (IMDC) oraz oznaczono u nich ekspresję białka PD-L1.

Pierwsza grupa czterokrotnie, w odstępach trzytygodniowych, otrzymała niwolumab w dawce 3mg/kg w połączeniu z ipilimumabem w dawce 1mg/kg, by następnie przyjmować tylko ten pierwszy co dwa tygodnie. U leczonych w ten sposób pacjentów odnotowano zwiększenie całkowitej odpowiedzi na leczenie nawet do 58% (w porównaniu z 25% u otrzymujących Sutent) oraz wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji aż do 22,8 miesięcy (w grupie sumatynibu – 5,9 miesięcy). Aż 9,4% chorych (niemal osiem razy więcej niż w drugiej grupie) mogło cieszyć się całkowitą remisją.

Jednak, co ciekawe, rezultaty te znacznie różniły się w zależności od klasyfikacji IMDC i poziomu PD-L1. Przytoczone korzystne wyniki dotyczyły bowiem głównie pacjentów z grupy pośredniego i wysokiego ryzyka, u których wyjściowa ekspresja tego białka wynosiła co najmniej 1%. Natomiast u chorych niewielkiego ryzyka nadal bezkonkurencyjny pozostawał sumatynib.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Z badania CheckMate-214 płynie więc jasny wniosek: skojarzenie niwolumabu i ipilimumabu to znakomita alternatywa dla standardowego leczenia pierwszej linii w rozsianym raku jasnokomórkowym nerki, ale tylko u wybranych pacjentów. Po raz kolejny potwierdza się więc teza, że przyszłość onkologii stanowić będą spersonalizowane terapie przeciwnowotworowe, starannie dobierane na podstawie specjalistycznych badań i kwestionariuszy.

Autor: Karolina Mruk

Źródła: