Nowa tabletka przedłuża życie chorych na przewlekłą białaczkę limfatyczną

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Nowe, stosowane tylko raz dziennie, tabletki mogą przedłużyć życie pacjentów z trudną do leczenia postacią białaczki oraz uwolnić ich od konieczności podawania leku drogą infuzji dożylnych.

Naukowcy zgromadzeni podczas spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) potwierdzili, że wielu pacjentów przyjmujących lek Imbruvica, mimo niekorzystnych rokowań, nadal żyje.

To rzadki postęp w dziedzinie terapii nowotworów, który zazwyczaj dokonuje się powoli, choć stale. Dr Cliff Hudis, przewodniczący ASCO, choć nie brał udziału w badaniu, przyznał, że „otrzymane liczby były zdumiewające”. Podanie leku Imbruvica (substancja czynna ibrutinib) w tabletkach zmniejszyło ryzyko zgonu aż o 64%.

Przeciwciało monoklonalne ibrutinib podawane na drodze regularnych infuzji dożylnych wydłużyło życie chorych średnio o 8 miesięcy. Dla porównania 90% chorych przyjmujących ibrutinib w tabletkach żyło 12 miesięcy lub dłużej, a wielu z nich wciąż żyje.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Dr Byrd i współpracownicy badali działanie leku Imbruvica na grupie 391 pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową – nowotworem, który zazwyczaj charakteryzuje się powolnym wzrostem. W badaniu brali udział pacjenci, u których pomimo kilku wcześniejszych cykli leczenia, nastąpił nawrót choroby nowotworowej. Średni wiek pacjentów wynosił 67 lat.

Połowa chorych otrzymywała ibrutinib, pozostali  zostali poddani najlepszej terapii standardowej, która obejmowała dożylne podawanie ofatumumabu.

Ofatumumab wykorzystywany jest w terapii celowanej. Jest to przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko antygenowi CD20. Lek Imbruvica to tabletki, które skierowane są przeciwko komórkom charakteryzującym się występowaniem pewnej mutacji genowej odpowiedzialnej za powstawanie nowotworu.

W krótkim raporcie opublikowanym na łamach „New England Journal of Medicin” zespół dr. Byrda podaje, że „po 12 miesiącach wskaźnik przeżycia całkowitego wynosił 90 % w grupie pacjentów przyjmujących ibrutinib i 81 % u pacjentów leczonych ofatumumabem”.

ASCO postanowiło wyróżnić te wyniki badań, ponieważ lek Imbruvica jest już zatwierdzony przez FDA do leczenia nowotworu zwanego chłoniakiem z komórek płaszcza (MCL), jak i przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). CLL jest najczęstszą postacią białaczki występującą u osób dorosłych. Standardowe leczenie CLL obejmuje intensywną chemioterapię, która może być źle tolerowana przez pacjentów w starszym wieku.

Jeśli chorzy mogą, zamiast infuzji dożylnych, raz dziennie wziąć tabletkę i… żyć dłużej, to jest to moim zdaniem ogromny krok naprzód

, mówi dr Richard Schilsky, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Dr Lee Greenberger, dyrektor naukowy Leukemia & Lymphoma Society, dodaje że nadchodzą istotne zmiany w sposobie leczenia przewlekłej białaczki limfatycznej.

źródło: http://www.nbcnews.com/health/cancer/new-pill-helps-leukemia-patients-live-longer-n118566
tłumaczyła Małgorzata Ossowska

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Załóż zbiórkę!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zbierz środki na leczenie!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.