Nowy lek zarejestrowany dla pacjentów chorych na nowotwór pęcherza moczowego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła lek Balversa (erdafitinib) w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem pęcherza moczowego.

Balversa to pierwszy zatwierdzony lek w klasie znanej jako inhibitory FGFR, który skierowany jest do receptorów czynników wzrostu zaangażowanych we wzrost oraz podział komórek.

Lek przeznaczony jest dla pacjentów, u których nowotwór postępował w trakcie lub po chemioterapii związkami platyny oraz ma określone zmiany genetyczne, takie jak FGFR3 oraz FGFR2. Pacjenci wybierani będą do leczenia lekiem Balversa przy pomocy specjalnego urządzenia diagnostycznego, które również zatwierdzone jest przez Amerykańską Agencję ds. Żywności  i Leków (FDA). Urządzenie takie ma za zadanie zidentyfikowanie mutacji genetycznych.

Rak pęcherza moczowego jest szóstym najczęściej występującym nowotworem w Stanach Zjednoczonych. Najczęściej spotykanym nowotworem pęcherza moczowego jest rak przejściowokomórkowy (carcinoma urotheliale). Nowotwór ten charakteryzuje się niestety częstymi nawrotami. Zmiany FGFR występują u około jednego na pięciu pacjentów z nawrotem raka pęcherza moczowego.

Skuteczność leku Balversa oceniano podczas badania obejmującego 87 pacjentów, w którym około jedna trzecia badanych doświadczyła kurczenia się guza. Mediana czasu trwania do progresji choroby wynosiła 5,5 miesiąca.

Do najczęstszych działań niepożądanych podczas stosowania leku Balversa zalicza się:

  • zwiększone stężenie fosforanów
  • owrzodzenia jamy ustnej
  • zmęczenie
  • biegunka
  • suchość w ustach
  • zmniejszony apetyt
  • niedokrwistość
  • sucha skóra
  • wypadanie włosów

Poza tym lek może powodować poważne problemy z oczami, w tym stan zapalny oczu. Jeśli u pacjentów wystąpi niewyraźne widzenie, utrata wzroku lub inne zmiany widzenia natychmiast powinni poinformować pracownika służby zdrowia i zaleca się im przeprowadzenie badań wzroku w celu kontroli. Zaleca się, aby pracownicy służby zdrowia sprawdzali poziom fosforanów we krwi pacjentów między 14 a 21 dniem po rozpoczęciu leczenia oraz co miesiąc.

Medycyna bardzo szybko się rozwija. Możliwość ukierunkowania leczenia raka na specyficzną mutację genetyczną lub biomarker pacjenta jest już w dzisiejszych czasach standardem.

Firma Janssen Pharmaceutical uzyskała pozwolenie od Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na korzystanie z leku Balversa.

FDA (Agencja ds. Żywności i Leków) to amerykańska instytucja rządowa, która chroni zdrowie publiczne zapewniając skuteczność i bezpieczeństwo leków i szczepionek dla ludzi i zwierząt, innych produktów biologicznych stosowanych u ludzi oraz urządzeń medycznych. Agencja jest również odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywności, kosmetyków, suplementów diety, produktów emitujących promieniowanie elektroniczne oraz za regulację wyrobów tytoniowych.

Autor: Agata Ernst

Źródła:

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.