Pierwsza terapia celowana na raka dróg żółciowych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Rak dróg żółciowych jest rzadkim nowotworem, ale ma złe rokowania, dlatego konieczne jest opracowanie nowych, skutecznych metod leczenia. Badania kliniczne III fazy, zaprezentowane ostatnio na Kongresie ESMO, wskazują, że ratunkiem dla niektórych chorych może być lek iwosidenib (nazwa handlowa Tibsovo).

Iwosidenib to lek przyjmowany w tabletkach, który celuje w mutację IDH1, występującą u ok. 15% pacjentów z zaawansowanym rakiem dróg żółciowych.

Dotychczas dla chorych z rakiem dróg żółciowych, u których standardowa chemioterapia była nieskuteczna, medycyna nie miała nic więcej do zaoferowania. Nowy lek daje nadzieję przynajmniej części z tych pacjentów.

W badaniu o nazwie ClarIDHy wzięło udział 185 pacjentów z zaawansowanym rakiem dróg żółciowych z mutacją IDH1. Połowa z nich przyjmowała iwosidenib, a druga połowa placebo (pacjenci z grupy placebo mogli zacząć przyjmować iwosidenib po wystąpieniu progresji choroby). Po 6 miesiącach w grupie przyjmującej placebo nie było ani jednej osoby, u której nie nastąpiłaby progresja, natomiast w grupie przyjmującej iwosidenib wskaźnik przeżycia bez progresji wynosił 32%. Mediana całkowitego przeżycia przy zastosowaniu iwosidenibu wyniosła prawie 11 miesięcy, w porównaniu do 6 miesięcy w przypadku braku leczenia.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Iwosidenib był ogólnie dobrze tolerowany. Skutki uboczne stopnia 3 albo wyższego wystąpiły u 46% pacjentów stosujących iwosidenib i u 36% przyjmujących placebo. Nikt nie zmarł z powodu zastosowanego leczenia.

Autor: Maja Kochanowska

Źródło: www.esmo.org/Press-Office/Press-Releases/ESMO-Congress-cholangiocarcinoma-cancer-claridhy-abou-alfa