Pierwsza terapia celowana na raka dróg żółciowych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Rak dróg żółciowych jest rzadkim nowotworem, ale ma złe rokowania, dlatego konieczne jest opracowanie nowych, skutecznych metod leczenia. Badania kliniczne III fazy, zaprezentowane ostatnio na Kongresie ESMO, wskazują, że ratunkiem dla niektórych chorych może być lek iwosidenib (nazwa handlowa Tibsovo).

Iwosidenib to lek przyjmowany w tabletkach, który celuje w mutację IDH1, występującą u ok. 15% pacjentów z zaawansowanym rakiem dróg żółciowych.

Dotychczas dla chorych z rakiem dróg żółciowych, u których standardowa chemioterapia była nieskuteczna, medycyna nie miała nic więcej do zaoferowania. Nowy lek daje nadzieję przynajmniej części z tych pacjentów.

W badaniu o nazwie ClarIDHy wzięło udział 185 pacjentów z zaawansowanym rakiem dróg żółciowych z mutacją IDH1. Połowa z nich przyjmowała iwosidenib, a druga połowa placebo (pacjenci z grupy placebo mogli zacząć przyjmować iwosidenib po wystąpieniu progresji choroby). Po 6 miesiącach w grupie przyjmującej placebo nie było ani jednej osoby, u której nie nastąpiłaby progresja, natomiast w grupie przyjmującej iwosidenib wskaźnik przeżycia bez progresji wynosił 32%. Mediana całkowitego przeżycia przy zastosowaniu iwosidenibu wyniosła prawie 11 miesięcy, w porównaniu do 6 miesięcy w przypadku braku leczenia.

Iwosidenib był ogólnie dobrze tolerowany. Skutki uboczne stopnia 3 albo wyższego wystąpiły u 46% pacjentów stosujących iwosidenib i u 36% przyjmujących placebo. Nikt nie zmarł z powodu zastosowanego leczenia.

Autor: Maja Kochanowska

Źródło: www.esmo.org/Press-Office/Press-Releases/ESMO-Congress-cholangiocarcinoma-cancer-claridhy-abou-alfa

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.