Przewaga chemioterapii okołooperacyjnej w leczeniu gruczolakoraka przełyku w badaniu ESOPEC – doniesienia ASCO ‘24

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Badanie ESOPEC, będące randomizowanym badaniem fazy 3, porównało skuteczność chemioterapii okołooperacyjnej (FLOT) z neoadiuwantową chemioradioterapią (CROSS) u pacjentów z operacyjnym, lokalnie zaawansowanym rakiem przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego (GEJ). Wyniki wskazują, że chemioterapia FLOT poprawiła medianę całkowitego przeżycia (OS) o 29 miesięcy w porównaniu do chemioradioterapii CROSS, osiągając medianę OS wynoszącą 66 miesięcy w porównaniu do 37 miesięcy w grupie CROSS. Obserwacje te zostały potwierdzone po medianie obserwacji wynoszącej 55 miesięcy, co przełożyło się na 30% redukcję ryzyka zgonu.

Przebieg badania

W badaniu ESOPEC wzięło udział 438 pacjentów z 25 ośrodków w Niemczech. Większość z nich (89,3%) stanowili mężczyźni o średniej wieku 63 lat. U większości pacjentów (80,5%) zdiagnozowano stadium cT3/4, a 79,7% miało przerzuty do węzłów chłonnych.

Większy odsetek pacjentów w grupie FLOT ukończył zaplanowaną terapię neoadiuwantową w porównaniu z grupą CROSS (87,3% vs 67,7%). Wskaźnik całkowitej resekcji (R0) był podobny w obu grupach (FLOT: 94,2%, CROSS: 95,0%), natomiast wskaźnik patologicznej całkowitej odpowiedzi (pCR) był wyższy w grupie FLOT (16,8% vs 10,0%). Mediana przeżycia wolnego od progresji (PFS) wyniosła 38 miesięcy w grupie FLOT w porównaniu do 16 miesięcy w grupie CROSS.

Szansa na nowy standard leczenia raka przełyku

Dr Jens Hoeppner z University Medical Center OWL w Detmold, Niemcy, stwierdził, że wyniki badania ESOPEC wpłyną na krajowe i międzynarodowe wytyczne dotyczące leczenia raka przełyku. Dr Karyn Goodman z Icahn School of Medicine i Tisch Cancer Institute zauważyła, że FLOT prawdopodobnie stanie się bardziej standardowym podejściem w USA, choć opcja CROSS, potem operacja, a następnie adjuwantowy niwolumab, jest nadal realną opcją.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

W badaniu ESOPEC uwzględniono również nowości w podejściach terapeutycznych, takie jak adjuwantowa immunoterapia po neoadiuwantowej chemioradioterapii i operacji, oraz aktywna obserwacja i zachowanie narządu u pacjentów, którzy osiągnęli całkowitą odpowiedź kliniczną. Niemniej jednak brak danych dotyczących wpływu tych podejść na całkowite przeżycie budzi wątpliwości co do ich stosowania jako standardów klinicznych.

Dr Goodman podkreśliła, że wyniki badania CheckMate-577, dotyczące adjuwantowego niwolumabu po preoperacyjnym CROSS u pacjentów, którzy nie osiągnęli pCR, również należy uwzględnić, ponieważ znacząco zmniejszyły one nawrót przerzutów i podwoiły przeżycie bez choroby. Z tego powodu, nie można jednoznacznie stwierdzić, że perioperacyjny FLOT jest lepszy niż preoperacyjny CROSS i adjuwantowy niwolumab.

Podsumowanie

Badanie ESOPEC dostarcza dowodów na wyższość chemioterapii okołooperacyjnej (FLOT) nad neoadiuwantową chemioradioterapią (CROSS) w leczeniu operacyjnego, lokalnie zaawansowanego raka przełyku i GEJ, co prawdopodobnie wpłynie na przyszłe wytyczne dotyczące leczenia tego typu nowotworów

Autorka: Magdalena Bojko

Źródło: https://dailynews.ascopubs.org/do/perioperative-chemotherapy-outperforms-neoadjuvant-chemoradiotherapy-curative-treatment  

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.