Terapie skojarzone z immunoterapią wydłużają całkowite przeżycie w raku dróg moczowych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Pozytywne wyniki badań EV-302/KEYNOTE-A39 i CheckMate 901 po raz pierwszy wskazują na alternatywę dla chemioterapii pierwszego rzutu w zaawansowanym lub przerzutującym raku dróg moczowych.

Pomimo wdrożenia chemioterapii i immunoterapii, czas przeżycia pacjentów z zaawansowanym rakiem dróg moczowych pozostaje krótki. W związku z tym badacze nadal poszukują innowacyjnych kombinacji leczenia, które poprawią te wyniki.

Podczas Sympozjum Prezydenckiego na Kongresie ESMO 2023 (Madryt, 20-24 października) poświęconego nowotworom układu moczowo-płciowego przedstawiono wyniki dwóch badań III fazy pacjentów z wcześniej nieleczonym, miejscowo zaawansowanym lub nieoperacyjnym przerzutowym rakiem dróg moczowych. Wyniki tych badań wyznaczają nowe standardy leczenia.

Wyniki badania EV-302/KEYNOTE-A39

W badaniu EV-302/KEYNOTE-A39 połączenie przeciwciała skierowanego przeciwko nektynie 4 i sprzężonego z lekiem (ADC) – enfortumabu wedotyny z pembrolizumabem niemal podwoiło medianę przeżycia wolnego od progresji (PFS) (odpowiednio 12,5 miesiąca w porównaniu z 6,3 miesiąca). A mediana całkowitego przeżycia (OS) wyniosła 31,5 miesiąca w porównaniu z 16,1 miesiąca w grupie leczonej chemioterapią (cisplatyna lub karboplatyna plus gemcytabina) przy medianie obserwacji wynoszącej 17,2 miesiąca u 886 pacjentów z wcześniej nieleczonym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem dróg moczowych.

Również więcej pacjentów (67,7%) odpowiedziało na leczenie enfortumabem wedotyny w połączeniu z pembrolizumabem niż w przypadku pacjentów leczonych chemioterapią (44,4%).

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!


Najczęstsze zdarzenia niepożądane związane z leczeniem co najmniej trzeciego stopnia o szczególnym znaczeniu dla enfortumabu wedontyny obejmowały:

  • reakcje skórne (15,5%),
  • neuropatię obwodową (6,8%)
    i hiperglikemię (6,1%).
Komentując te wyniki, dr Andrea Apolo z Narodowego Instytutu Zdrowia w Bethesdzie (USA), powiedziała: „Długo czekaliśmy na wyniki tego badania, ponieważ przez ponad dwie dekady chemioterapia oparta na platynie była standardem opieki. Bardzo ekscytujące jest to, że znaleźliśmy kombinację terapii, która jest znacznie lepsza od chemioterapii pod względem czasu przeżycia”.

Wyniki badania CheckMate 901

Badanie CheckMate 901 jest pierwszym badaniem III fazy, które wykazało korzystny wpływ połączenia chemioterapii z immunoterapią. Leczenie niwolumabem w kombinacji z chemioterapią (gemcytabina-cisplatyna) znacząco wydłużyło medianę całkowitego czasu przeżycia (21,7 miesiąca w porównaniu z 18,9 miesiąca) oraz medianę czasu przeżycia wolnego od postępu choroby (7,9 miesiąca w porównaniu do 7,6 miesiąca) w porównaniu z samą chemioterapią przy medianie obserwacji wynoszącej 33,6 miesiąca u 608 pacjentów z wcześniej nieleczonym, nieresekcyjnym lub przerzutowym rakiem dróg moczowych.

W przypadku niwolumabu i chemioterapii na leczenie odpowiedzialo 57,6% pacjentów w porównaniu z 43,1% w grupie leczonej samą chemioterapią, z odpowiednimi odsetkami całkowitych odpowiedzi wynoszącymi 21,7% i 11,8%.

Niepożądane efekty uboczne co najmniej trzeciego stopnia wystąpiły u 62% pacjentów otrzymujących niwolumab z chemioterapią i 52% otrzymujących chemioterapię.

„Jest to pierwsze badanie, w którym wykazano poprawę czasu przeżycia, dzięki połączeniu chemioterapii i immunoterapii u pacjentów z przerzutowym rakiem pęcherza moczowego” – zauważa Apolo. „Jest to bardzo zachęcające, biorąc pod uwagę, że poprzednie badania III fazy dotyczące immunoterapii punktów kontrolnych w tej chorobie (atezolizumab w IMvigor130 i pembrolizumab w KEYNOTE-361) nie wykazały statystycznej poprawy czasu przeżycia. Warto zauważyć, że wszyscy pacjenci w badaniu CheckMate 901 otrzymywali cisplatynę, podczas gdy pacjenci w badaniach IMvigor130 i KEYNOTE-361 otrzymywali karboplatynę lub cisplatynę. Być może zaawansowany rak pęcherza moczowego jest szczególnie wrażliwy na określone połączenie niwolumabu i cisplatyny”.

Oba przedstawione badania mają duże znaczenie dla pacjentów, ponieważ są to pierwsze badania, które podważają wieloletni standard chemioterapii pierwszego rzutu opartej na platynie u pacjentów z zaawansowanym / przerzutowym rakiem dróg moczowych. „Dane dotyczące enfortumabu wedontyny i pembrolizumabu są szczególnie imponujące, a to połączenie z pewnością stanie się nowym standardem leczenia raka dla tej grupy pacjentów” – podsumowuje Apolo. „Dziedzina raka dróg moczowych ewoluuje i to fantastyczna wiadomość, że możemy teraz poprawić przeżywalność naszych pacjentów. Trwa wiele badań klinicznych, takich jak badanie III fazy NILE, które bada durvalumab w połączeniu z chemioterapią w porównaniu z durvalumabem podawanym z tremelimumabem plus chemioterapią w porównaniu z samą chemioterapią (NCT03682068) i z niecierpliwością czekamy na ich wyniki”.

Podsumowanie

Wyniki badań klinicznych zaprezentowane na kongresie ESMO w Madrycie w panelu poświęconym nowotworom dróg moczowo-płciowych wyznaczają nowe standardy leczenia onkologicznego. Dla pacjentów z zaawansowanymi nowotworami dróg moczowych oznacza to lepszą odpowiedź na leczenie oraz dłuższe i wolne od postępu choroby życie.

Potrzebujesz więcej informacji o leczeniu nowotworów dróg moczowych? Znajdziesz je w bazie wiedzy o raku Fundacji Alivia.


Opracowanie artykułu: Martyna Piotrowska

Źródła:
Immunotherapy and ADCs prolong OS in urothelial carcinoma (esmo.org)
Powles TB, et al. EV-302/KEYNOTE-A39: Open-label, randomized phase 3 study of enfortumab vedotin in combination with pembrolizumab (EV+P) vs chemotherapy (chemo) in previously untreated locally advanced metastatic urothelial carcinoma (la/mUC). ESMO Congress 2023, LBA6
Van der Heijden MS, et al. Nivolumab plus gemcitabine-cisplatin versus gemcitabine-cisplatin alone for previously untreated unresectable or metastatic urothelial carcinoma: results from the phase 3 CheckMate 901 trial. ESMO Congress 2023, LBA7

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.