Wysoki poziom tkanki tłuszczowej czynnikiem ryzyka zachorowania na raka piersi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Zgodnie z danymi, przedstawionymi na początku bieżącego roku podczas konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem (z ang. American Association for Cancer Research), kobiety po menopauzie z prawidłowym wskaźnikiem masy ciała (BMI, z ang. Body Mass Index) mają zwiększone ryzyko zachorowania na inwazyjnego raka piersi, w przypadku wysokiego poziomu tkanki tłuszczowej. Wyniki badań sugerują, że prawidłowa wartość BMI nie jest wystarczającym wskaźnikiem ryzyka raka sutka związanego z otyłością.

Otyłość, określana poprzez wartość BMI powyżej 30 (kg/m2), wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ER-pozytywnego raka piersi u kobiet po menopauzie. BMI nie jest jednak dokładną miarą ilości tkanki tłuszczowej w organizmie.

Zespół naukowców z Memorial Sloan Kettering Cancer Center zbadał związek pomiędzy poziomem tkanki tłuszczowej, mierzonej za pomocą dwuenergetycznej absocjometrii rentgenowskiej (DXA, z ang. Dual-energy X-ray Absorptiometry), a ryzykiem zachorowania na nowotwór piersi w przypadku kobiet z prawidłową wartością BMI. Badanie obejmowało 3460 kobiet po menopauzie z BMI w zakresie 18,5-25, podstawowym pomiarem DXA i brakiem raka piersi w wywiadzie. Po medianie 16-letniej obserwacji odnotowano 182 incydentalne nowotwory piersi, z których 146 było ER-dodatnich. Ryzyko wzrosło o 35% na każde dodatkowe 5kg tłuszczu w organizmie przy prawidłowej wartości BMI.

Autorzy przeanalizowali również średnie stężenia insuliny, CRP, interleukiny-6, leptyny, SHBG, HDL oraz trójglicerydów. Poziom czynników metabolicznych i zapalnych, w zależności od wieku i pochodzenia etnicznego, był wyższy w górnym niż dolnym kwartylu masy tułowia dla: insuliny, CRP, interleukiny-6, leptyny i trójglicerydów. Natomiast poziom HDL i SHBG był niższy w górnych niż niższych kwartylach masy tułowia.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Co ważne, poziom aktywności fizycznej był niższy u kobiet z wyższym poziomem tkanki tłuszczowej – co sugeruje, że jest ona ważna nawet u osób, które nie są otyłe ani nie mają nadwagi.

Naukowcy niestety nie byli w stanie przeanalizować, w jaki sposób zmiany ilości tkanki tłuszczowej w czasie wiążą się z ryzykiem zachorowania na raka piersi. Zauważyli jednak, że wyniki badań są ograniczone do kobiet po menopauzie i nie można ich ekstrapolować na inne populacje czy rodzaje nowotworów.

Autor: Agnieszka Wesołowska

Źródło: www.esmo.org/Oncology-News/High-Body-Fat-Level-Is-Associated-With-Increased-Risk-of-ER-Positive-Breast-Cancer-in-Postmenopausal-Women-Even-With-Normal-BMI