Wysoki poziom tkanki tłuszczowej czynnikiem ryzyka zachorowania na raka piersi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Zgodnie z danymi, przedstawionymi na początku bieżącego roku podczas konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem (z ang. American Association for Cancer Research), kobiety po menopauzie z prawidłowym wskaźnikiem masy ciała (BMI, z ang. Body Mass Index) mają zwiększone ryzyko zachorowania na inwazyjnego raka piersi, w przypadku wysokiego poziomu tkanki tłuszczowej. Wyniki badań sugerują, że prawidłowa wartość BMI nie jest wystarczającym wskaźnikiem ryzyka raka sutka związanego z otyłością.

Otyłość, określana poprzez wartość BMI powyżej 30 (kg/m2), wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ER-pozytywnego raka piersi u kobiet po menopauzie. BMI nie jest jednak dokładną miarą ilości tkanki tłuszczowej w organizmie.

Zespół naukowców z Memorial Sloan Kettering Cancer Center zbadał związek pomiędzy poziomem tkanki tłuszczowej, mierzonej za pomocą dwuenergetycznej absocjometrii rentgenowskiej (DXA, z ang. Dual-energy X-ray Absorptiometry), a ryzykiem zachorowania na nowotwór piersi w przypadku kobiet z prawidłową wartością BMI. Badanie obejmowało 3460 kobiet po menopauzie z BMI w zakresie 18,5-25, podstawowym pomiarem DXA i brakiem raka piersi w wywiadzie. Po medianie 16-letniej obserwacji odnotowano 182 incydentalne nowotwory piersi, z których 146 było ER-dodatnich. Ryzyko wzrosło o 35% na każde dodatkowe 5kg tłuszczu w organizmie przy prawidłowej wartości BMI.

Autorzy przeanalizowali również średnie stężenia insuliny, CRP, interleukiny-6, leptyny, SHBG, HDL oraz trójglicerydów. Poziom czynników metabolicznych i zapalnych, w zależności od wieku i pochodzenia etnicznego, był wyższy w górnym niż dolnym kwartylu masy tułowia dla: insuliny, CRP, interleukiny-6, leptyny i trójglicerydów. Natomiast poziom HDL i SHBG był niższy w górnych niż niższych kwartylach masy tułowia.

Co ważne, poziom aktywności fizycznej był niższy u kobiet z wyższym poziomem tkanki tłuszczowej – co sugeruje, że jest ona ważna nawet u osób, które nie są otyłe ani nie mają nadwagi.

Naukowcy niestety nie byli w stanie przeanalizować, w jaki sposób zmiany ilości tkanki tłuszczowej w czasie wiążą się z ryzykiem zachorowania na raka piersi. Zauważyli jednak, że wyniki badań są ograniczone do kobiet po menopauzie i nie można ich ekstrapolować na inne populacje czy rodzaje nowotworów.

Autor: Agnieszka Wesołowska

Źródło: www.esmo.org/Oncology-News/High-Body-Fat-Level-Is-Associated-With-Increased-Risk-of-ER-Positive-Breast-Cancer-in-Postmenopausal-Women-Even-With-Normal-BMI

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.