Alivia partnerem w dyskusji o przyszłości polskiej onkologii

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Z inicjatywy Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 4 kwietnia 2013 r. w Warszawie odbyła się robocza dyskusja o przyszłości polskiej onkologii.

Celem spotkania pt. Czas na Onkologię, pierwszego z planowanej serii, było wypracowanie strategicznych rozwiązań w dziedzinach kluczowych dla poprawy skuteczności polskiego systemu opieki onkologicznej.

W spotkaniu wzięło dział około 80 lekarzy-onkologów, zaproszonych ekspertów w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia i przedstawicieli organizacji pacjentów. Prezes fundacji Alivia – Bartosz Poliński brał aktywny udział w spotkaniu i pracach grup roboczych. Ich rezultatem są zebrane propozycje działań, wyróżnione jako priorytetowe w kontekście poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów w Polsce. Z podsumowaniem spotkania i propozycjami działań można zapoznać się na stronie PTO:

http://www.pto.med.pl/pl/kierunki-rozwoju-onkologii-w-polsce-programowa-narada-pto-w-dniu-04042013.html

DZIAŁAJ TERAZ!

Pacjenci onkologiczni z obniżoną odpornością, szczególnie podczas immunoterapii, chemioterapii i radioterapii, to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Aktualności