Apelujemy o pilną korektę planu finansowego NFZ na 2020 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Całkowity budżet na refundację Narodowego Funduszu Zdrowia w 2020 roku będzie o miliard złotych niższy niż przyjęto w dokumencie „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022”.  Z apelem o nieprzyjmowanie i niezwłoczną korektę planu budżetu płatnika publicznego wczoraj razem z przedstawicielami innych fundacji i stowarzyszeń zwróciliśmy się do decydentów.

„Wbrew zapisom dokumentu strategicznego odsetek środków przeznaczanych na refundację skutecznych i bezpiecznych leków w zasadzie nie zmienia się. Zadajemy sobie pytanie, jak w tym kontekście mają się zapewnienia decydentów, że zdrowie jest priorytetem polskiej polityki, a interes obywateli – najwyższym dobrem” – piszemy w liście otwartym do ministra finansów Mariana Banasia i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Dokument trafił do wiadomości: Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego, Andrzeja Jacyny, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok przewiduje 13,89 mld złotych w ramach całkowitego budżetu na refundację, z uwzględnieniem rezerw na ten cel. Jest to ok. 1,1 mld zł mniej niż minimalny poziom przewidziany w dokumencie strategicznym, który przewiduje wydatki na poziomie 16,5% kosztów świadczeń zdrowotnych finansowanych przez płatnika publicznego.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Podkreślamy, że dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022” był przed przyjęciem szeroko konsultowany, a co za tym idzie, zapisy i prognozy finansowe powstały na bazie rzetelnych i weryfikowanych przez zainteresowane strony przesłanek. Wszystkie zainteresowane strony nie miały wątpliwości, że wydatki na refundację powinny stanowić co najmniej 16,5% świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – taki zapis został też ostatecznie przyjęty. Nasze stanowisko wynikało z informacji, które otrzymaliśmy od trzech kolejnych wiceministrów zdrowia odpowiedzialnych za prowadzenie polityki lekowej – Krzysztofa Łandy, Marka Tombarkiewicza, Marcina Czecha – potwierdzonych przez Pana Ministra Macieja Miłkowskiego, którzy przekonywali nas, że istnieje bezpośrednia korelacja pomiędzy nakładami na leki a ich dostępnością. Dziś, w świetle zaplanowania budżetu refundacyjnego o miliard złotych niższego niż w dokumencie strategicznym, zadajemy sobie pytanie, czy rząd traktuje podjęte ustalenia wiążąco i czy polscy pacjenci są traktowani poważnie.

Zaapelowaliśmy do ministrów z wnioskiem o niezatwierdzanie planu finansowego NFZ, pilne wyjaśnienie niezgodności budżetowych i niezwłoczną korektę dokumentu. List z apelem o urealnienie planu budżetu NFZ w kontekście wydatków zaplanowanych na refundację terapii złożyli także Pracodawcy RP.

Sygnatariusze listu: Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej, Fundacja Onkologiczna Alivia, Fundacja „Pokonaj raka”, Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty im. prof. T. Koszarowskiego „Gladiator”, Stowarzyszenie Polskie Amazonki-Ruch Społeczny.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.