Apelujemy o pilną korektę planu finansowego NFZ na 2020 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Całkowity budżet na refundację Narodowego Funduszu Zdrowia w 2020 roku będzie o miliard złotych niższy niż przyjęto w dokumencie „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022”.  Z apelem o nieprzyjmowanie i niezwłoczną korektę planu budżetu płatnika publicznego wczoraj razem z przedstawicielami innych fundacji i stowarzyszeń zwróciliśmy się do decydentów.

„Wbrew zapisom dokumentu strategicznego odsetek środków przeznaczanych na refundację skutecznych i bezpiecznych leków w zasadzie nie zmienia się. Zadajemy sobie pytanie, jak w tym kontekście mają się zapewnienia decydentów, że zdrowie jest priorytetem polskiej polityki, a interes obywateli – najwyższym dobrem” – piszemy w liście otwartym do ministra finansów Mariana Banasia i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Dokument trafił do wiadomości: Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego, Andrzeja Jacyny, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok przewiduje 13,89 mld złotych w ramach całkowitego budżetu na refundację, z uwzględnieniem rezerw na ten cel. Jest to ok. 1,1 mld zł mniej niż minimalny poziom przewidziany w dokumencie strategicznym, który przewiduje wydatki na poziomie 16,5% kosztów świadczeń zdrowotnych finansowanych przez płatnika publicznego.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Podkreślamy, że dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022” był przed przyjęciem szeroko konsultowany, a co za tym idzie, zapisy i prognozy finansowe powstały na bazie rzetelnych i weryfikowanych przez zainteresowane strony przesłanek. Wszystkie zainteresowane strony nie miały wątpliwości, że wydatki na refundację powinny stanowić co najmniej 16,5% świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – taki zapis został też ostatecznie przyjęty. Nasze stanowisko wynikało z informacji, które otrzymaliśmy od trzech kolejnych wiceministrów zdrowia odpowiedzialnych za prowadzenie polityki lekowej – Krzysztofa Łandy, Marka Tombarkiewicza, Marcina Czecha – potwierdzonych przez Pana Ministra Macieja Miłkowskiego, którzy przekonywali nas, że istnieje bezpośrednia korelacja pomiędzy nakładami na leki a ich dostępnością. Dziś, w świetle zaplanowania budżetu refundacyjnego o miliard złotych niższego niż w dokumencie strategicznym, zadajemy sobie pytanie, czy rząd traktuje podjęte ustalenia wiążąco i czy polscy pacjenci są traktowani poważnie.

Zaapelowaliśmy do ministrów z wnioskiem o niezatwierdzanie planu finansowego NFZ, pilne wyjaśnienie niezgodności budżetowych i niezwłoczną korektę dokumentu. List z apelem o urealnienie planu budżetu NFZ w kontekście wydatków zaplanowanych na refundację terapii złożyli także Pracodawcy RP.

Sygnatariusze listu: Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej, Fundacja Onkologiczna Alivia, Fundacja „Pokonaj raka”, Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty im. prof. T. Koszarowskiego „Gladiator”, Stowarzyszenie Polskie Amazonki-Ruch Społeczny.

DZIAŁAJ TERAZ!

Co czwarty z nas zachoruje na nowotwór, niemal każdy spotka się z tą chorobą wśród bliskich i przyjaciół. Dlatego nie możemy pozwolić, aby ludzie dalej

Aktualności