Domagamy się wstrzymania prac nad ustawą o sieci szpitali

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Wspólnie z 13 organizacjami pacjenckimi w różnych dziedzinach zwróciliśmy się do Ministra Zdrowia z oczekiwaniem wstrzymania prac nad ustawą o sieci szpitali. Zanim zdecydujemy, które szpitale powinny otrzymać pieniądze publiczne musimy zmierzyć ich efektywność oraz wprowadzić system zapewnienia odpowiedniej jakości leczenia.

Odwrotne działanie może doprowadzić do pogorszenia opieki nad pacjentami, w tym zmagającymi się z chorobami onkologicznymi.

Ustawa o sieci szpitali zakłada gruntowną przebudowę systemu ochrony zdrowia. W sieci ma zostać wyodrębnionych kilka poziomów tzw. systemu zabezpieczenia świadczeń. Do poziomu szpitali I stopnia mają należeć głównie szpitale powiatowe, realizujące podstawowe świadczenia, do II stopnia – m.in. szpitale ponadpowiatowe, które realizują również bardziej skomplikowane świadczenia, a do III stopnia – głównie szpitale wojewódzkie zajmujące się leczeniem specjalistycznym. Mają powstać również cztery specjalistyczne poziomy, które obejmą szpitale: pediatryczne, onkologiczne, pulmonologiczne oraz ogólnopolskie (instytuty oraz szpitale kliniczne).

Z założenia ustawa ma ułatwić zarządzanie szpitalami, zagwarantować ciągłość i stabilność ich finansowania oraz poprawić opiekę nad pacjentami.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

W naszej ocenie, zanim zostanie wdrożona ustawa o sieci szpitali, w pierwszej kolejności należy jednak wprowadzić ustawę o jakości w ochronie zdrowia. Projekt tej ustawy zakłada ewidencję dotyczącą skuteczności, bezpieczeństwa i jakości leczenia w poszczególnych placówkach. Ewidencja ta powinna być punktem wyjścia do tworzenia sieci szpitali a jedynymi kryteriami doboru podmiotów do sieci powinny być właśnie kryteria skuteczności, bezpieczeństwa i jakości. Wprowadzenie ustawy o sieci szpitali bez odniesienia do kryteriów jakościowych może być uznane za krok wstecz i powrót do stanu, w którym pacjenta ma leczyć nie najlepszy dla niego szpital, ale ten, który został arbitralnie wskazany przez ministerstwo.

W petycji zwróciliśmy również uwagę, że proces legislacyjny projektu sieci szpitali nie umożliwił pacjentom aktywnego udziału w kluczowych pracach.

Na konieczność monitorowania skuteczności leczenia zwracaliśmy uwagę już wcześniej. Przeczytaj nasze wpisy:

Przeczytaj pełną treść petycji

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.