Domagamy się wstrzymania prac nad ustawą o sieci szpitali

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Wspólnie z 13 organizacjami pacjenckimi w różnych dziedzinach zwróciliśmy się do Ministra Zdrowia z oczekiwaniem wstrzymania prac nad ustawą o sieci szpitali. Zanim zdecydujemy, które szpitale powinny otrzymać pieniądze publiczne musimy zmierzyć ich efektywność oraz wprowadzić system zapewnienia odpowiedniej jakości leczenia.

Odwrotne działanie może doprowadzić do pogorszenia opieki nad pacjentami, w tym zmagającymi się z chorobami onkologicznymi.

Ustawa o sieci szpitali zakłada gruntowną przebudowę systemu ochrony zdrowia. W sieci ma zostać wyodrębnionych kilka poziomów tzw. systemu zabezpieczenia świadczeń. Do poziomu szpitali I stopnia mają należeć głównie szpitale powiatowe, realizujące podstawowe świadczenia, do II stopnia – m.in. szpitale ponadpowiatowe, które realizują również bardziej skomplikowane świadczenia, a do III stopnia – głównie szpitale wojewódzkie zajmujące się leczeniem specjalistycznym. Mają powstać również cztery specjalistyczne poziomy, które obejmą szpitale: pediatryczne, onkologiczne, pulmonologiczne oraz ogólnopolskie (instytuty oraz szpitale kliniczne).

Z założenia ustawa ma ułatwić zarządzanie szpitalami, zagwarantować ciągłość i stabilność ich finansowania oraz poprawić opiekę nad pacjentami.

W naszej ocenie, zanim zostanie wdrożona ustawa o sieci szpitali, w pierwszej kolejności należy jednak wprowadzić ustawę o jakości w ochronie zdrowia. Projekt tej ustawy zakłada ewidencję dotyczącą skuteczności, bezpieczeństwa i jakości leczenia w poszczególnych placówkach. Ewidencja ta powinna być punktem wyjścia do tworzenia sieci szpitali a jedynymi kryteriami doboru podmiotów do sieci powinny być właśnie kryteria skuteczności, bezpieczeństwa i jakości. Wprowadzenie ustawy o sieci szpitali bez odniesienia do kryteriów jakościowych może być uznane za krok wstecz i powrót do stanu, w którym pacjenta ma leczyć nie najlepszy dla niego szpital, ale ten, który został arbitralnie wskazany przez ministerstwo.

W petycji zwróciliśmy również uwagę, że proces legislacyjny projektu sieci szpitali nie umożliwił pacjentom aktywnego udziału w kluczowych pracach.

Na konieczność monitorowania skuteczności leczenia zwracaliśmy uwagę już wcześniej. Przeczytaj nasze wpisy:

Przeczytaj pełną treść petycji

DZIAŁAJ TERAZ!

Pacjenci onkologiczni z obniżoną odpornością, szczególnie podczas immunoterapii, chemioterapii i radioterapii, to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Aktualności