IV Forum Pacjentów Onkologicznych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

forum pacjentów onkologicznych25 maja 2015 roku, z inicjatywy Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, odbyło się IV Forum Pacjentów Onkologicznych. Agata Polińska była uczestnikiem panelu dyskusyjnego na temat dostępności nowoczesnych leków onkologicznych.

IV Forum Pacjentów Onkologicznych zainaugurowało Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Uczestnicy debaty starali się odpowiedzieć na pytanie „Czy pacjent może mieć zaufanie do systemu opieki onkologicznej w Polsce?„.

Już czwarty raz debata zgromadziła przedstawicieli aktywnie działających organizacji pacjentów, ekspertów systemu opieki zdrowotnej, towarzystw naukowych, parlamentarnych komisji zdrowia, instytucji rządowych i mediów. Czwartemu Forum patronowali: Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Pytanie: „Czy pacjent może mieć zaufanie do systemu opieki onkologicznej w Polsce?” odzwierciedla obawy chorych o jakość polskiego leczenia onkologicznego. Kwestie kluczowe dla wyników leczenia, takie jak dostęp do nowoczesnych terapii, wiarygodna diagnostyka onkologiczna, specjalizacja i standardy postępowania klinicznego są jednocześnie słabymi punktami naszego systemu opieki zdrowotnej. Także poruszone na tegorocznym Forum zagadnienia immunoonkologii, problemy z dostępem do leczenia onkologicznego dzieci i pacjentów cierpiących na rzadkie nowotwory pokazują, jak wielu jeszcze działań trzeba, aby sytuacja pacjentów onkologicznych uległa istotnej poprawie.

Agata Polińska była uczestnikiem panelu dyskusyjnego pt. „Czy polscy pacjenci onkologiczni żyją krócej z powodu braku leków?„. Podczas debaty został zaprezentowany raport na temat dostępności nowoczesnych leków onkologicznych przygotowany przez firmę EY na zlecenie Alivii. Z raportu wynika, że na 30 najczęściej używanych innowacyjnych leków przeciwnowotworowych w Polsce dostępne bez ograniczeń są tylko 2, natomiast 16 jest dostępnych w ramach tzw. programów lekowych, jedynie dla niektórych grup pacjentów. Pozostałe 12 leków w ogóle nie jest w Polsce refundowanych. Raport wywołał duże zainteresowanie i burzliwą dyskusję wśród uczestników debaty.

Więcej na temat raportu przeczytasz tutaj: www.alivia.org.pl/raport2015

iv forum pacjentów onkologicznych

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.