Minister Zdrowia nie chce pacjentów w zespole, który stworzy Narodowy Instytut Onkologii

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Fundacja Onkologiczna Alivia otrzymała od resortu zdrowia dzisiaj negatywną odpowiedź na marcowy apel, w którym zwróciła się do resortu zdrowia o uwzględnienie przedstawiciela pacjentów w składzie zespołu przygotowującego koncepcję Narodowego Instytutu Onkologii. Dzisiejszy komunikat jest jawnie sprzeczny z deklaracjami Pana Ministra Łukasza Szumowskiego, który zapowiadał, że organizacje pacjenckie będą aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu systemu opieki zdrowotnej – mówi Bartosz Poliński, Prezes Alivii i dodaje – jest to szczególnie niepokojące biorąc pod uwagę jutrzejszą inaugurację narodowej debaty o ochronie zdrowia.

Powołanie Narodowego Instytutu Onkologii zapowiedział w expose premier Mateusz Morawiecki. Była to jedna z pierwszych zapowiedzi podczas pierwszego wystąpienia Prezesa Rady Ministrów po otrzymaniu nominacji na to stanowisko. Dotychczas nie opublikowano żadnych informacji o roli Instytutu w organizacji opieki onkologicznej oraz zarządzaniu systemem w tym zakresie. Jako istotne wskazywano rozmaite kompetencje, w tym naukowe, zarządcze, jak i polegające na udzielaniu świadczeń. Nie wiadomo czy i w jakim zakresie powołanie Instytutu można pogodzić z innymi procedowanymi zmianami w dziedzinie onkologii – świadczeniami kompleksowymi (np. Breast Units), ponowną wyceną świadczeń, pracami nad rejestrami medycznymi.

13 marca br. Fundacja Onkologiczna Alivia zaapelowała o nowelizację zarządzenia. Zwróciła uwagę, na istotne znaczenie organizacji pacjenckich w pracach nad zmianą systemu opieki onkologicznej. Wiele inicjatyw, np. świadczenia kompleksowe czy profilaktyka chirurgiczna, to właśnie wspólne inicjatywy środowiska ekspertów oraz pacjentów. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski kilkukrotnie publicznie zapewniał o planach uwzględniania głosu przedstawicieli organizacji pacjenckich w kształtowaniu systemu. Podczas swojego pierwszego wystąpienia na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia mówił:

„Wierzę również w dialog ze związkami zawodowymi, z reprezentantami wszystkich
zawodów medycznych, ale przede wszystkim z pacjentami, dlatego że często oni wiedzą, jakie są oczekiwania środowiska. Jestem otwarty na tę rozmowę. Spotkania ze związkami zawodowymi, z przedstawicielstwem grup pracowników medycznych pokazują – taką mam nadzieję – że ten dialog będzie podtrzymany, że te środowiska dodatkowych pieniędzy nie będą traktowały jako możliwości podziału tortu, bo to nie jest tort, tylko nasze dobro wspólne, i że razem ze związkami i przedstawicielami pacjentów będziemy mogli wypracować konkretne rozwiązania sprzyjające systemowi opieki zdrowotnej.

Przewodniczącym Zespołu do opracowania projektu koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii jest prof. Piotr Czauderna, koordynator sekcji ochrony zdrowia Narodowej Rady Rozwoju. 14 lutego Rada zorganizowała w Belwederze konferencję „Nic nowego o nas bez nas. W poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce”.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia, podpisana przez wiceminister Katarzynę Głowalę, nie zawierała uzasadnienia decyzji.

DZIAŁAJ TERAZ!

W szpitalach brakuje rękawiczek, masek i środków ochronnych. Pacjenci onkologiczni to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Aktualności