II Kongres Patient Empowerment

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Za nami II Kongres Patient Empowerment! Wraz z przedstawicielami organizacji pacjenckich, ekspertami i wybitnymi międzynarodowymi gośćmi przez dwa dni uczestniczyliśmy w dialogu i dyskusji o systemie polskiej ochrony zdrowia i miejscu pacjenta w tym systemie. Podczas pierwszego dnia z uwaga wysłuchaliśmy wystąpienia prof. Marka Parascandoli z National Cancer Institute, który trafnie diagnozował stojące przed Polską wyzwania w zakresie profilaktyki i strategii walki z nowotworami. Braliśmy udział w panelu “Przerwać ten przewlekły krąg. O odpowiedzialności w zdrowiu”, gdzie zwracaliśmy uwagę, że polscy pacjenci powinni mieć możliwość oceny systemu opieki zdrowotnej. Podczas kolejnego panelu “Wiedza, partnerstwo, zrozumienie” dyskutowaliśmy wraz z przedstawicielami organizacji pacjenckich z Czech i Chorwacji o tym, w jaki sposób profesjonalizować działania i budować współpracę.

kongres patient empowerment

Podczas drugiego dnia II Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment wysłuchaliśmy prezentacji dr. Michaela Czekajlo z Virginia Commonwealth University Health System, który podkreślał rolę symulacji medycznej w tworzeniu efektywnych i bezpiecznych standardów opieki nad pacjentem. Z zaciekawieniem śledziliśmy panel “Koordynacja polityki społecznej i zdrowotnej – służba zdrowia bliżej pacjenta” gdzie Jarosław Pinkas, były sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wskazywał na potrzebę odgórnej koordynacji między opieką medyczna i socjalną. Zgadzamy się również z zaleceniem przejrzystości działań organizacji pacjenckich, które podkreślali wszyscy uczestnicy panelu.

kongres patient empowerment

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Szczególnie bliski nam temat był też poruszany w panelu “Zaawansowany rak piersi – pacjentki niewidoczne dla systemu”. Prof.  Agnieszka Jagiełło-Gruszweld zwróciła w nim uwagę na niesprawiedliwy podział środków finansowych przeznaczonych na leczenie różnych typów raka piersi.  Ponownie padło również wezwanie o szerszy dostęp do nowoczesnych leków. Panel “Jawni, przejrzyści, odpowiedzialni. Współpraca i dialog organizacji pozarządowych z organizacjami państwa”, ze szczególnym udziałem Bartłomieja Chmielowca, Rzecznika Praw Pacjenta zamknął obrady II Kongresu Patient Empowerment.

kongres patient empowerment

Kongres Patient Empowerment już po raz drugi zorganizował Instytut Komunikacji Zdrowotnej. Kongres jest platformą przeznaczoną do dialogu, daje też szansę na całościowe spojrzenie na polski system opieki zdrowotnej z punktu widzenia pacjenta i organizacji pacjenckich. Patronatu inicjatywie udzielili Ministerstwo Zdrowia, National Cancer Institute, International Alliance of Patients” Organizations, Rzecznik Praw Pacjenta, Polska Unia Onkologii, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

DZIAŁAJ TERAZ!

Pacjenci onkologiczni z obniżoną odpornością, szczególnie podczas immunoterapii, chemioterapii i radioterapii, to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Aktualności