KRS 0000358654

Sejmowa Komisja Zdrowia poparła wniosek Fundacji Alivia

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Wczoraj podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia przyjęto sugestie do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r. Beata Małecka-Libera, Zastępca Przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia przychyliła się do wniosku Fundacji Onkologicznej Alivia, która poprosiła o włączenie do planu tematu monitorowania jakości i efektywności opieki onkologicznej. Kontrola stanowiłaby szansę dostarczenia odpowiedzi na pytanie o kryteria racjonalności przy wydawaniu środków publicznych w dziedzinie onkologii.

W ostatnich kilku latach Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła szereg działań precyzyjnie wskazujących problemy systemu opieki onkologicznej. W listopadzie Izba zorganizowała również konferencję z udziałem ekspertów medycznych oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich, która stanowiła podsumowanie dotychczasowych kontroli oraz służyła przygotowaniu informacji o stanie opieki nad pacjentami z nowotworami złośliwymi, opublikowanej z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem.

Fundacja Onkologiczna Alivia walczy o wprowadzenie zasady zarządzania systemem opieki onkologicznej w oparciu o twarde dane. Wprowadzenie systemu rejestrów medycznych byłoby szansą na monitorowanie jakości opieki w poszczególnych ośrodkach. Ministerstwo Zdrowia dotychczas nie wprowadziło rozwiązań, które pozwoliłyby na realizację tych zadań.

Sugestia tematów kontroli zaakceptowana przez sejmową Komisję Zdrowia zostanie przekazana do Komisji do spraw Kontroli Państwowej, która ustali ostateczny kształt rekomendacji. Rok temu Najwyższa Izba Kontroli przyjęła zdecydowaną większość sugestii Sejmu. Plan pracy jest przyjmowany w ostatnim kwartale każdego roku.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.