KRS 0000358654

Nie powstanie obiecany przez premiera Narodowy Instytut Onkologii

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Fundacja Onkologiczna Alivia otrzymała w trybie dostępu do informacji publicznej dokument wypracowany przez ministerialny zespół, który miał przygotować koncepcję Narodowego Instytutu Onkologii. Jego powstanie zapowiadał Mateusz Morawiecki podczas expose w grudniu ubr. Okazuje się, że raport jest niezgodny z wcześniejszymi zapowiedziami rządu, proponuje nieprzejrzysty nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych, a przede wszystkim – nie zakłada powstania Narodowego Instytutu Onkologii, lecz Krajowej Sieci Onkologicznej. Fundacja apeluje o przeprowadzenie pełnych konsultacji publicznych dokumentu.

W grudniu 2017 r. podczas wystąpienia w Sejmie Mateusz Morawiecki wskazał ochronę zdrowia jako priorytet swojego rządu. W ramach planowanych działań miał zostać wydzielony Narodowy Instytut Onkologii. Przez wiele miesięcy nie było wiadomo czym dokładnie miałby się zajmować – czy prowadzić działalność naukową, monitorować system opieki onkologicznej, pełnić funkcję kontrolną czy też realizować inne zadania. 8 marca br. minister zdrowia powołał zespół ekspertów, który miał przygotować odpowiednią propozycję do 30 czerwca.

Fundacja Onkologiczna Alivia wystąpiła do resortu zdrowia o udostępnienie dokumentu oraz kopii wszystkich uchwał podjętych przez zespół. Okazuje się, że przyjęto jedną akceptując koncepcję w trybie obiegowym. Sam raport z kolei nie odnosi się do Narodowego Instytutu Onkologii. Jego nazwa pada w dokumencie trzykrotnie, w tym raz w odniesieniu do nazwy zespołu ekspertów, kolejny jest cytatem ze słów Mateusza Morawieckiego. Zamiast tego zespół proponuje powołanie sieci ośrodków onkologicznych, oparty w znacznej mierze o duże centra onkologii na terenie całego kraju. Takie rozwiązanie, nazywane Krajową Siecią Onkologiczną, miałoby zostać wprowadzone w pilotażu w najbliższych miesiącach na terenie dwóch województw.

Uwagę zwraca także propozycja powołania Rady kontrolującej i oceniającej funkcjonowanie poszczególnych elementów proponowanego systemu. W jej składzie ma zasiadać 21 członków, spośród których jedenastu będą stanowić przedstawiciele krajowych ośrodków koordynujących i wojewódzkich ośrodków koordynujących, czyli właśnie dużych centrów onkologii. Jest to rozwiązanie szczególnie niepokojące w sytuacji, w której Rada miałaby monitorować efektywność wydatkowania środków publicznych lub oceniać funkcjonowanie Krajowej Sieci jako takiej – mówi Bartosz Poliński, Prezes Fundacji Onkologicznej Alivia i dodaje – jeżeli przedstawiciele rządu, ośrodków akademickich oraz organizacji pacjenckich chcieliby wspólnie wypowiedzieć się negatywnie o funkcjonowaniu Sieci, zostaną po prostu przegłosowani.

Alivia przedstawia długą listę zastrzeżeń. Zauważa, że przedstawiona koncepcja jest niespójna z obietnicami rządu o rewizji koszyka świadczeń gwarantowanych oraz promowaniu jakości opieki, które składano w trakcie prac nad ustawą o sieci szpitali oraz zawarto w porozumieniu z rezydentami. Prosi Łukasza Szumowskiego o przeprowadzenie pełnych konsultacji publicznych dokumentu z udziałem wszystkich grup interesariuszy. Przypomina, że na realizację czekają wnioski
o świadczenia kompleksowe w onkologii (np. Breast Cancer Units), potrzeba wdrożenia systemu rejestrów medycznych oraz kontynuacji polityki udostępniania kolejnych terapii dla pacjentów zmagających się z nowotworami. Dotychczas Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło harmonogramu zmian systemu opieki onkologicznej.

Dokumenty dotyczące KSO są dostępne pod tym linkiem.

Nasze uwagi tutaj.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.