Nie powstanie obiecany przez premiera Narodowy Instytut Onkologii

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Fundacja Onkologiczna Alivia otrzymała w trybie dostępu do informacji publicznej dokument wypracowany przez ministerialny zespół, który miał przygotować koncepcję Narodowego Instytutu Onkologii. Jego powstanie zapowiadał Mateusz Morawiecki podczas expose w grudniu ubr. Okazuje się, że raport jest niezgodny z wcześniejszymi zapowiedziami rządu, proponuje nieprzejrzysty nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych, a przede wszystkim – nie zakłada powstania Narodowego Instytutu Onkologii, lecz Krajowej Sieci Onkologicznej. Fundacja apeluje o przeprowadzenie pełnych konsultacji publicznych dokumentu.

W grudniu 2017 r. podczas wystąpienia w Sejmie Mateusz Morawiecki wskazał ochronę zdrowia jako priorytet swojego rządu. W ramach planowanych działań miał zostać wydzielony Narodowy Instytut Onkologii. Przez wiele miesięcy nie było wiadomo czym dokładnie miałby się zajmować – czy prowadzić działalność naukową, monitorować system opieki onkologicznej, pełnić funkcję kontrolną czy też realizować inne zadania. 8 marca br. minister zdrowia powołał zespół ekspertów, który miał przygotować odpowiednią propozycję do 30 czerwca.

Fundacja Onkologiczna Alivia wystąpiła do resortu zdrowia o udostępnienie dokumentu oraz kopii wszystkich uchwał podjętych przez zespół. Okazuje się, że przyjęto jedną akceptując koncepcję w trybie obiegowym. Sam raport z kolei nie odnosi się do Narodowego Instytutu Onkologii. Jego nazwa pada w dokumencie trzykrotnie, w tym raz w odniesieniu do nazwy zespołu ekspertów, kolejny jest cytatem ze słów Mateusza Morawieckiego. Zamiast tego zespół proponuje powołanie sieci ośrodków onkologicznych, oparty w znacznej mierze o duże centra onkologii na terenie całego kraju. Takie rozwiązanie, nazywane Krajową Siecią Onkologiczną, miałoby zostać wprowadzone w pilotażu w najbliższych miesiącach na terenie dwóch województw.

Uwagę zwraca także propozycja powołania Rady kontrolującej i oceniającej funkcjonowanie poszczególnych elementów proponowanego systemu. W jej składzie ma zasiadać 21 członków, spośród których jedenastu będą stanowić przedstawiciele krajowych ośrodków koordynujących i wojewódzkich ośrodków koordynujących, czyli właśnie dużych centrów onkologii. Jest to rozwiązanie szczególnie niepokojące w sytuacji, w której Rada miałaby monitorować efektywność wydatkowania środków publicznych lub oceniać funkcjonowanie Krajowej Sieci jako takiej – mówi Bartosz Poliński, Prezes Fundacji Onkologicznej Alivia i dodaje – jeżeli przedstawiciele rządu, ośrodków akademickich oraz organizacji pacjenckich chcieliby wspólnie wypowiedzieć się negatywnie o funkcjonowaniu Sieci, zostaną po prostu przegłosowani.

Alivia przedstawia długą listę zastrzeżeń. Zauważa, że przedstawiona koncepcja jest niespójna z obietnicami rządu o rewizji koszyka świadczeń gwarantowanych oraz promowaniu jakości opieki, które składano w trakcie prac nad ustawą o sieci szpitali oraz zawarto w porozumieniu z rezydentami. Prosi Łukasza Szumowskiego o przeprowadzenie pełnych konsultacji publicznych dokumentu z udziałem wszystkich grup interesariuszy. Przypomina, że na realizację czekają wnioski
o świadczenia kompleksowe w onkologii (np. Breast Cancer Units), potrzeba wdrożenia systemu rejestrów medycznych oraz kontynuacji polityki udostępniania kolejnych terapii dla pacjentów zmagających się z nowotworami. Dotychczas Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło harmonogramu zmian systemu opieki onkologicznej.

Dokumenty dotyczące KSO są dostępne pod tym linkiem.

Nasze uwagi tutaj.

DZIAŁAJ TERAZ!

W szpitalach brakuje rękawiczek, masek i środków ochronnych. Pacjenci onkologiczni to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Aktualności