ONKOMAPA – pierwszy przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych w Polsce

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

czy jesteś zadowolony z publicznej opieki onkologicznej w polsce? weź udział w akcji społecznej3 lutego ruszył portal internetowy www.onkomapa.pl – projekt realizowany przez Alivię – Fundację Onkologiczną Osób Młodych. Celem inicjatywy jest dostarczenie rzetelnie zbieranych na podstawie wypełnianych ankiet informacji nt. placówek onkologicznych w Polsce. ONKOMAPA ma być wspólnym dziełem chorych na raka oraz osób im bliskich. Ich oceny i doświadczenia będą wskazówką dla innych, które z ośrodków onkologicznych dbają o wysoki poziom satysfakcji pacjentów. Pod hasłem „Razem tworzymy ONKOMAPĘ – przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych w Polsce” ruszy też kampania społeczna aktywizująca pacjentów do udziału w projekcie.

Portal WWW.ONKOMAPA.PL

Portal internetowy www.onkomapa.pl umożliwia dokonywanie wielopłaszczyznowej oceny ośrodków onkologicznych oraz personelu medycznego. Pacjenci i ich bliscy mogą wypełnić on-line ankietę wyrażając własną opinię na temat danej placówki, czy lekarza oraz zapoznać się z ocenami innych chorych. Dodatkowo, system wizualizuje wahania ocen w czasie, co pozwala monitorować zachodzące zmiany.

Pierwsze wyniki – badanie w 40 ośrodkach onkologicznych

Na razie na portalu www.onkomapa.pl można znaleźć wyniki pilotażowego badania satysfakcji pacjentów ze świadczonych im usług, zleconego przez Fundację Alivia firmie badawczej TNS Polska. Badanie opinii, przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2013 roku w 40 ośrodkach onkologicznych w Polsce, dotyczyło oceny placówki m.in. pod kątem opieki, organizacji leczenia, samego leczenia, wyposażenia szpitala, przestrzegania praw pacjenta. Chorzy przyznawali oceny w skali od
1 (bardzo zła ocena) do 5 (bardzo dobra ocena).

Wyniki badania wskazują, że do tej pory najwyższą ocenę- 4.8 otrzymały: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Klinika Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Pozytywnie wypadło także kilka ośrodków, które zdobyły równą liczbę punktów w ocenach pacjentów, a ich średnia uplasowała się na poziomie 4.6/5. Tak wysoko ocenili swoje placówki pacjenci:

  • Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu
  • Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
  • Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
  • Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala Specjalistycznego im L. Rydygiera w Krakowie
  • Zamojskiego Szpitala Niepublicznego.

Niektóre ośrodki wykroczyły negatywnie poza przewidzianą skalę ocen, zakazując, bądź uniemożliwiając ankieterom przeprowadzenie badania na „swoim” terenie. Te placówki, wraz z uruchomieniem portalu, otrzymują ocenę początkową – zero. Taką punktację otrzymały placówki:

Akcja społeczna:
Razem tworzymy ONKOMAPĘ – przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych w Polsce.

Uruchomienie portalu www.onkomapa.pl rozpoczyna akcję społeczną: Razem tworzymy ONKOMAPĘ – przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych w Polsce.
Jej celem jest aktywizacja pacjentów on-line do zapoznawania się z wynikami pilotażowego badania oraz udziału w jego kontynuacji. Portal www.onkomapa.pl umożliwia wyrażenie swojej opinii tym, którzy nie spotkali ankietera w ośrodku. Dzięki dostępnej na portalu ankiecie, którą łatwo można wypełnić on-line, pacjenci i ich bliscy mogą podzielić się swoimi obserwacjami w domowym zaciszu, z zachowaniem pełnej anonimowości. W ten sposób, na podstawie zebranych opinii, będzie powstawał stale aktualizowany, ogólnopolski przewodnik po najbardziej przyjaznych ośrodkach onkologicznych w Polsce.

ONKOMAPA może pomóc chorym w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru miejsca leczenia, choć należy pamiętać, że oceny zebrane na portalu są subiektywnym spojrzeniem pacjentów i nie muszą pokrywać się z obiektywną jakością leczenia i jego skutecznością. Zebrane dane pozwolą również zwrócić uwagę administracji ośrodków na istniejące problemy i nakierować na ich właściwe rozwiązania. We wrześniu 2014 roku, po półrocznym funkcjonowaniu projektu on-line i drugiej turze badań z udziałem ankieterów, fundacja Alivia przyzna 3 nagrody najlepszym placówkom. Jednak najcenniejszą nagrodą będzie z pewnością wysoka ocena przyznana przez pacjentów.

Które ośrodki zdobędą uznanie? Czy będą to placówki z tego samego województwa? O tym zdecydują chorzy.

Fundacja Alivia ma również nadzieję, że akcja „ONKOMAPA – razem tworzymy przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych” poprawi warunki leczenia pacjentów onkologicznych w Polsce i wywoła publiczną debatę o jakości usług w polskiej onkologii.

Każdy głos w tej debacie jest ważny. Każda opinia ma znaczenie.

Projekt ONKOMAPA jest realizowany w partnerstwie z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu oraz Stowarzyszeniem Little People z Rumunii.

Patronat nad projektem objęły następujące organizacje: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polska Unia Onkologii, Instytut Spraw Publicznych oraz Instytut Nauk o Politykach Publicznych.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

loga rzad

little peoplelogo spchnjpgPOPO

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.