Organizacje pacjenckie: popieramy wzrost wydatków publicznych na zdrowie do 6,8% PKB, ale system musi się zmienić.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Wspólnie z ponad 30 organizacjami pacjentów z całego kraju podjęliśmy decyzję o poparciu postulatu wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB. Mamy  jeden cel – system musi się zmienić na pacjentocentryczny. Zawody medyczne powinny ze sobą współpracować dla dobra pacjentów. Jesteśmy zgodni – dodatkowe pieniądze wymagają  zmian systemowych. W innym razie wielka szansa na zmiany stanie się jedynie kosztowną klęską.

Dyskusja dotycząca wzrostu wydatków publicznych na ochronę zdrowia trwa od wielu lat. Z powodu trwającego od trzech tygodni protestu młodych lekarzy w końcu doprowadzono do sytuacji, w której będą podejmowane decyzje o zwiększeniu środków publicznych na zdrowie. Wspólnie z innymi organizacjami wspierającymi pacjentów apelujemy, by oczekiwany wzrost finansowania przełożył się na zbudowanie w Polsce nowoczesnego, pacjentocentrycznego i efektywnego kosztowo systemu opieki zdrowotnej. System ochrony zdrowia w Polsce wymaga, w naszej opinii, gruntownej transformacji. Środowiska pacjenckie nie chcą, by utrwalać obecne patologie systemu, ale postulują, by tworzyć nowe, lepiej funkcjonujące i bardziej odpowiadające potrzebom pacjentów rozwiązania.

Efektywność systemu ochrony zdrowia w dużej mierze zależy od współpracy zawodów medycznych – w obecnym modelu podziału kompetencji i obowiązków dostrzegamy znaczne przeciążenie jednych przy całkowitym marginalizowaniu lub niewykorzystaniu potencjału innych zawodów medycznych. Istnieje potrzeba zaproponowania zupełnie nowego podziału zadań i odpowiedzialności między lekarzami, pielęgniarkami i pozostałymi zawodami medycznymi oraz wspierającymi, żeby pomóc tym zawodom zarówno w dobrej współpracy, jak i otoczeniu pacjentów właściwą opieką.

Nasze propozycje zawieramy w trzech postulatach – polscy pacjenci muszą mieć łatwiejszy dostęp do informacji, świadczeń oraz innowacji. Poniższe rekomendacje przedstawione zostały podczas pierwszego spotkania (w dniu 20.10.2017r.) zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania powołanego przez Ministra Zdrowia.

oczekiwania pacjentów

Już w czerwcu tego roku ponad 100 podmiotów skierowało wspólny apel (włącznie z Naczelną Izbą Lekarską i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, towarzystwami medycznymi oraz licznymi organizacjami pacjenckimi) do Premier Beaty Szydło o wzrost wydatków publicznych na zdrowie do 6,8% PKB. Jest nam przykro, że na te same postulaty zwrócił uwagę decydentów dopiero protest i determinacja młodych lekarzy. Zależy nam na porozumieniu w sprawie dalszych losów ochrony zdrowia, na rozpoczęciu merytorycznego dialogu między protestującymi środowiskami i resortami zdrowia i finansów. Doceniamy starania resortu zdrowia i resortu finansów o zwiększenie finansowania ochrony zdrowia.  Zachęcamy do stworzenia wspólnego forum merytorycznego dialogu, który uwzględni pacjentów, wszystkie zawody medyczne oraz zainteresowane resorty administracji publicznej. Mamy nadzieję, że wizja pacjentów stanie się przedmiotem merytorycznej dyskusji w gronie, który nie wyklucza żadnego zainteresowanego zmianami podmiotu. Nawołujemy do porozumienia i zakończenia tego najpoważniejszego kryzysu w ochronie zdrowia przy wspólnym stole obrad.

Kontakt dla mediów:
Ewelina Nazarko-Ludwiczak, MY Pacjenci, tel. 691 950 427

Kontakt dla osób lub podmiotów popierających pacjentocentryczną wizję zmian w ochronie zdrowia:
Wojciech Wiśniewski, Fundacja ALIVIA, tel. 793 554 411

sygnatariusze na dzień 22 października 2017 - lista otwarta

DZIAŁAJ TERAZ!

W szpitalach brakuje rękawiczek, masek i środków ochronnych. Pacjenci onkologiczni to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Aktualności