Pierwsze seminarium poświęcone zastosowaniu danych w onkologii

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W dniu 28 lutego 2020 r. odbędzie się pierwsze seminarium organizowane w ramach projektu: “Dane, wiedza, decyzje. Polityka zdrowotna w onkologii oparta na danych. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Podczas seminarium, w gronie eksperckim, planujemy omówić m.in.:

  • obecną sytuację w Polsce w zakresie zarządzania danymi w onkologii,
  • bariery, które utrudniają szersze wprowadzanie rejestrów medycznych,
  • obecnie wdrażane i planowane inicjatywy w tym zakresie.

Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z ochroną zdrowia w Polsce, w tym przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Instytutu Onkologii.

Bardzo zależy nam, aby raport końcowy mógł być wykorzystywany przy planowaniu
i realizacji projektów usprawniających funkcjonowanie polityki zdrowotnej w zakresie onkologii.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Liczymy także, że na forum międzynarodowym będziemy mogli zaprezentować przykład współdziałania różnych grup interesariuszy w zakresie usprawniania polityki zdrowotnej w Polsce.

1000 – 1005Powitanie uczestników – Bartosz Poliński, Prezes Fundacji Alivia
1005 – 1025Przedstawienie celów prowadzonego projektu oraz uczestników spotkania – Stefan Bogusławski, ekspert ds. zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
1025 – 1045Dane, wiedza, decyzje – trendy w wykorzystaniu danych w tworzeniu polityki zdrowotnejMaria Libura, ekspert ds. zdrowia, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, UWM
1045 – 1145Część warsztatowa: Planowane i wdrażane inicjatywy w zakresie zarządzania danymi w onkologii – prowadzący Stefan Bogusławski
1145 – 1205Przerwa kawowa
1205 – 1305Część warsztatowa: Bariery w tworzeniu polityki zdrowotnej w oparciu o dane – prowadzący Stefan Bogusławski
1305 – 1335Część warsztatowa: dyskusja – prowadzący Stefan Bogusławski
1335 – 1405Podsumowanie

Program realizowany w całości na podstawie grantu od firmy MSD. Fundacja Alivia ma zapewnioną autonomię badawczą i niezależność w zarządzaniu projektem.

DZIAŁAJ TERAZ!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na poziomie krajów

Aktualności