Tworzenie i wspieranie rozwoju rejestrów klinicznych do 2030 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia odpowiedź na pismo z dn. 14 października 2019 r. , w którym zwracaliśmy się o przyspieszenie prac nad rejestrami oraz określenia konkretnego terminu, w którym Ministerstwo Zdrowia lub NFZ poda do publicznej wiadomości dane dotyczące przeżyć 5-letnich pacjentów. Pełna treść naszych pytań jest dostępna tutaj.

Ministerstwo informuje, że kwestia publicznego udostępniania danych o 5 – letnich przeżyciach jest uzależniony od jakości zbieranych danych. Aby poprawić proces gromadzenia danych w rejestrach onkologicznych trwa projekt pt. “Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analiza danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)”.

Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, wskazano konieczność tworzenia, utrzymywania i wspierania rozwoju rejestrów medycznych w onkologii. Realizacja tych zadań została zaplanowana do końca 2030 r.

Zwracaliśmy się również o określenie terminu publikacji wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. W odpowiedzi Ministerstwa czytamy, że przewiduje opracowanie wytycznych w kluczowych nowotworach złośliwych do roku 2022.

Pełna treść odpowiedzi jest dostępna tutaj.


DZIAŁAJ TERAZ!

W szpitalach brakuje rękawiczek, masek i środków ochronnych. Pacjenci onkologiczni to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Aktualności