Pismo do MZ w sprawie wytycznych w onkologii

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Onkofundacja Alivia od lat apeluje o opracowanie, publikację i wdrożenie standaryzacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w dziedzinie onkologii. W związku z licznymi inicjatywami zmierzającymi do realizacji tego zadania, wystosowaliśmy pismo do Ministra Adama Niedzielskiego z prośbą o wyjaśnienie kierunków działania Ministerstwa Zdrowia.

Zwróciliśmy się z prośbą o odpowiedzi na pytania:

  • Jaki jest harmonogram publikacji wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w dziedzinie onkologii na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?
  • Jaki jest harmonogram publikacji wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, wypracowanych przez Narodowy Instytut Onkologii-PIB oraz NCCN?
  • Czy wytyczne wypracowane przez Narodowy Instytut Onkologii-PIB oraz NCCN będą publikowane w formie obwieszczenia Ministra Zdrowia na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?
  • Czy wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w dziedzinie onkologii na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych będą uwzględniać wszystkie technologie medyczne rekomendowane przez międzynarodowe
    towarzystwa naukowe? Czy Minister Zdrowia będzie dostosowywał wspomniane wytyczne do dostępności technologii medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia?
  • Czy wytyczne wypracowane przez Narodowy Instytut Onkologii-PIB oraz NCCN będą uwzględniać wszystkie technologie medyczne rekomendowane przez międzynarodowe towarzystwa naukowe? Czy Minister Zdrowia będzie dostosowywał wspomniane wytyczne do dostępności technologii medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia?
  • W jaki sposób planowane jest wdrożenie wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego do praktyki klinicznej w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia?
  • Jakie narzędzia będą w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia lub Narodowego Funduszu Zdrowia, które mogą służyć ocenie stosowania wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego? Czy od realizacji wytycznych będzie uzależnione finansowanie świadczeń?

Pełna treść dokumentu dostępna jest tutaj.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.