Posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia – ratunkowy dostęp do technologii lekowych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Dzisiaj uczestniczyliśmy w posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia, która zajmowała się rozpatrzeniem ustawy o ratunkowym dostępie do technologii lekowych. Zgodnie z przewidywaniami, Komisja nie zgłosiła uwag.

Jeżeli podczas posiedzenia plenarnego Senat przyjmie ustawę bez uwag, trafi ona do podpisu Prezydenta RP. Będziemy monitorować funkcjonowanie ustawy.

DZIAŁAJ TERAZ!

Pacjenci onkologiczni z obniżoną odpornością, szczególnie podczas immunoterapii, chemioterapii i radioterapii, to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Aktualności