Prezentacja w Sejmie wyników raportu Fundacji Alivia

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

25 maja podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów zaprezentowaliśmy wyniki raportu “Dostępność pacjentów onkologicznych w Polsce do terapii lekowych na tle aktualnej wiedzy medycznej“. Omówiliśmy również nasze postulaty do systemu refundacyjnego.

Przewodniczący Zespołu, Krzysztof Ostrowski, zapowiedział przygotowanie stanowiska, w którym będzie wzywał resort zdrowia do podjęcia prac nad nowelizacją ustawy refundacyjnej, dzięki czemu sytuacja chorych będzie mogła ulec poprawie.

DZIAŁAJ TERAZ!

Pacjenci onkologiczni z obniżoną odpornością, szczególnie podczas immunoterapii, chemioterapii i radioterapii, to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Aktualności