Pozytywne zmiany dla pacjentów na listopadowej liście refundacyjnej!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Najnowsza lista refundacyjna przyniesie wiele pozytywnych zmian w obszarze onkologii. Wzrośnie dostępność leków i terapii dla polskich pacjentów. Największy przełom nastąpi w leczeniu raka piersi. Do refundacji wejdą aż trzy nowoczesne terapie, z czego jedna będzie finansowana z Funduszu Medycznego, ponieważ zalicza się do terapii o wysokim poziomie innowacyjności. To zmiany na jakie chorzy czekali od długiego czasu!  

Onkofundacja Alivia od wielu lat monitoruje poziom dostępności terapii onkologicznych w Polsce za pomocą wskaźnika Oncoindex. Wielokrotnie apelowała też do Ministerstwa Zdrowia o wykorzystanie środków z Funduszu Medycznego na leczenie pacjentów onkologicznych.

“Doceniamy wagę ostatnich decyzji refundacyjnych i cieszymy się, że środki zgromadzone w ramach Funduszu Medycznego będą wydatkowane na ratowanie zdrowia i życia pacjentów onkologicznych. Dzięki zmianom wprowadzonym na listopadowej liście refundacyjnej dystans, jaki dzieli nas od wytycznych Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) w zakresie dostępności do leczenia onkologicznego, powinien się  zmniejszyć. Liczymy na to, że kolejna aktualizacja Oncoindexu pokaże wyraźny wzrost wskaźnika. Co jednak najważniejsze, wiele pacjentek i pacjentów, w tym Ci, którzy dotychczas finansowali leczenie ze środków własnych lub zbiórek publicznych będzie miało dostęp do refundowanych terapii”  – mówi Joanna Frątczak-Kazana z Onkofundacji Alivia.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Szczegółowe zmiany na listopadowej liście refundacyjnej:

Rak piersi

Do programu lekowego zostały włączone nowe molekuły: Alpelisyb, Talazoparyb i Sacituzumab govitecan.

Alpelisyb, nazwa handowa: Piqray. To nowa molekuła, która będzie stosowana w leczeniu I lub II linii przerzutowego HER-2 ujemnego raka piersi z obecnością mutacji PIK3CA w ramach istniejącego programu lekowego rozszerzonego o finansowanie z funduszu medycznego “B.9.FM Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10:C50)”. Lek został zarejestrowany w lipcu 2020 roku do stosowania w skojarzeniu z fulwestrantem w leczeniu kobiet po menopauzie oraz mężczyzn z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi wykazującym ekspresję receptora hormonalnego (HR-dodatnim) i niewykazującym ekspresji ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2-ujemnym) oraz mutacją PIK3CA, w przypadku stwierdzenia progresji choroby w trakcie lub po leczeniu hormonalnym stosowanym w monoterapii. Od przekazania zlecenia do AOTMiT do wejścia w życie decyzji refundacyjnej minęło 411 dni (13,5 miesiąca).

Sacituzumab govitecan, nazwa handlowa Trodelvy. Nowa molekuła finansowana w ramach Funduszu Medycznego. Wskazana w leczeniu w II lub III linii przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi w ramach istniejącego programu lekowego rozszerzonego o finansowanie z Funduszu Medycznego ”B.9.FM Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10:C50)”. Została zarejestrowana w listopadzie 2021 roku do stosowania w monoterapii, w leczeniu dorosłych pacjentów z nieresekcyjnym lub przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi (mTNBC), którzy wcześniej otrzymali co najmniej dwie linie leczenia systemowego, w tym co najmniej jedną w zaawansowanej chorobie. 

Talazoparibum, nazwa handlowa: Talzenna. Jest to nowa molekuła, która będzie stosowana w leczeniu I lub II linii przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi z obecnością mutacji w genach BRCA ½ oraz leczenie II lub III linii przerzutowego HER-2 ujemnego raka piersi z obecnością mutacji w genach BRCA 1/2, po uprzednim zastosowaniu hormonoterapii z lub bez inhibitorów CDK4/6 w ramach istniejącego programu lekowego rozszerzonego o finansowanie z Funduszu Medycznego ”B.9.FM Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10:C50)”. Lek został zarejestrowany w czerwcu 2019 roku do stosowania w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z mutacjami germinalnymi w genach BRCA1/2, u których występuje HER2-ujemny (bez obecności receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2) miejscowo zaawansowany lub z przerzutami rak piersi.Od przekazania zlecenia do AOTMiT do wejścia w życie decyzji refundacyjnej minęło 403 dni (ponad 13 miesięcy).

Rak jajnika, jajowodu lub rak otrzewnej

W programie lekowym rozszerzono wskazania dla molekuły olaparyb.

Olaparyb, nazwa handlowa: Lynparza. Lek będzie wskazany do stosowania w skojarzeniu z bewacyzumabem ramach istniejącego programu lekowego “B.50 Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10:C56, C57, C48)”. Lek został zarejestrowany w grudniu 2014 roku w leczeniu podtrzymującym wybranych populacji dorosłych pacjentów z rakiem jajnika, jajowodu lub otrzewnej.

W katalogu chemioterapii nastąpiło rozszerzenie wskazań do stosowania bevacizumabu w skojarzeniu z olaparybem (finansowanym w ramach programu lekowego B.50): „stopień zaawansowania FIGO IV lub III, niezależnie od choroby resztkowej, wyłącznie u chorych z mutacją w genach BRCA1/2 lub potwierdzonym niedoborem homologicznej rekombinacji (HRD), niestosowanie wcześniejszego leczenia systemowego z wyjątkiem chemioterapii przedoperacyjnej, stan sprawności ogólnej w stopniach 0-1 według klasyfikacji Zubroda-WHO.

Rak przełyku i żołądka

Program lekowy “B.58. Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (ICD-10: C15-C16)” został poszerzony o dwie molekuły: ramucyrumab i niwolumab.

Ramucirumabum, nazwa handlowa: Cyramza. Będzie stosowana w skojarzeniu z paklitakselem w II linii leczenia zaawansowanego raka żołądka w ramach istniejącego programu lekowego. Lek został zarejestrowany w grudniu 2014 roku do stosowania: – w skojarzeniu z paklitakselem w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka lub gruczolakorakiem połączenia przełykowo-żołądkowego, u których wykazano progresję choroby po wcześniejszej chemioterapii pochodnymi platyny i fluoropirymidyną – w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka lub gruczolakorakiem połączenia przełykowo-żołądkowego, u których wykazano progresję choroby po wcześniejszej chemioterapii pochodnymi platyny lub fluoropirymidyną oraz u których leczenie w skojarzeniu z paklitakselem nie jest. Od przekazania zlecenia do AOTMiT do wejścia w życie decyzji refundacyjnej minęło 2359 dni (prawie 6,5 roku).

Nivolumabum, nazwa handlowa: Opdivo. Nastąpiło rozszerzenie wskazań. Lek został zarejestrowany w czerwcu 2015 roku do stosowania w leczeniu zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub przerzutowego) u dorosłych. Od przekazania zlecenia do AOTMiT do wejścia w życie decyzji refundacyjnej minęło 344 dni (ponad 11 miesięcy).

Gruczolakorak trzustki

Program lekowy “B.85. Leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki (ICD-10: C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.6, C25.7, C25.8, C25.9)” został poszerzony o molekułę: olaparyb. 

Olaparibum, nazwa handlowa: Lynparza. Nastąpiło rozszerzenie wskazań w ramach istniejącego programu lekowego. Od przekazania zlecenia do AOTMiT do wejścia w życie decyzji refundacyjnej minęło 231 dni (7,5 miesiąca).

Rak urotelialny

“B.141 Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym (ICD-10:C61, C65, C66, C67,C68)” to nowy program lekowy w ramach którego objęto refundacją już refundowaną, w innych wskazaniach, molekułę: Avelumabum,nazwa handlowa: Bavencio. Lek został zarejestrowany we wrześniu 2017 roku do stosowania u dorosłych pacjentów w leczeniu raka z komórek Merkla.

Źródło: PEX PharmaSequence Sp. z o.o.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.