KRS 0000358654

Rola programów lekowych w polityce lekowej państwa.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Dziś w ramach debaty organizowanej przez Politykę Zdrowotną rozmawialiśmy o roli programów lekowych w polityce lekowej państwa.

Minister Marcin Czech przybliżał prace nad ostatnio przyjętą Polityką Lekową Państwa. Najważniejszy zapis dotyczy wprowadzenia harmonogramu prac legislacyjnych, tak by jak najszybciej wdrożyć proponowane zmiany. Podkreślał, że dokument nakierowany jest na rozszerzanie opcji terapeutycznych i dostępu do terapii lekowych, które trafiają do pacjentów. Zwracał też uwagę na spójność działań – decyzje podejmowane w odniesieniu do polityki lekowej będą odpowiadać priorytetom wskazanym w polityce zdrowotnej państwa. Priorytety zdrowotne będą realizowane w połączeniu z optymalnym gospodarowaniem lekami. Zapowiedział też zmiany w ustawie refundacyjnej i ustawie o zawodzie farmaceuty.

Według Agencji Oceny Technologii Medycznych liczba nowych programów lekowych stale rośnie, a kryteria oceny programów lekowych są coraz dokładniejsze. Są to kryteria efektywności klinicznej, a także ich kosztów na podstawie analiz farmako-ekonomicznych.

Profesor Adam Stępień, Kierownik Kliniki Neurologicznej WIM omówił rolę programów lekowych w neurologii na przykładzie leczenia stwardnienia rozsianego i zwracał uwagę na fakt, że programy lekowe usystematyzowały proces leczenia. Pozwoliły też na wzrost i jednocześnie mierzalność skuteczności leczenia, poprzez jasne ujednolicenie kwalifikacji pacjentów.

Jednak podczas debaty pojawił się także szereg głosów krytycznych. Zwracano uwagę na problem kolejek, zbyt późnego wykrywania i kwalifikacji do programów. Faktem pozostaje zbyt mała wydolność systemu opieki, a także nie dość jasne i przejrzyste zasady dotyczące wprowadzania leków do programów refundacyjnych. Wciąż dostęp do programów lekowych jest niski, a liczba kwalifikowanych pacjentów zawężana, ze względu na koszty.

Minister Czech zapowiedział odniesienie się do wskazanych problemów, również w toku prac legislacyjnych nad ustawą refundacyjną.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.