Rząd żartuje sobie z ciężko chorych ludzi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Organizacje wspierające pacjentów onkologicznych wystąpiły do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów o rezygnację z zatwierdzenia zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. Bezpośrednim powodem tej decyzji jest brak jakichkolwiek zmian budżetu refundacyjnego pomimo zwiększenia wydatków Funduszu o ponad 4 mld zł. Jest to nie tylko działanie na szkodę pacjentów onkologicznych, ale kosztujący życie żart z zobowiązań przyjmowanych przez rząd czytamy w liście.

W ubiegłym tygodniu sejmowa Komisja Finansów Publicznych oraz sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowały projekt nowelizacji planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedstawiciele rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki, zwrócili uwagę, że dzięki tej decyzji suma rocznych wydatków na ochronę zdrowia przekroczy po raz pierwszy w historii 100 mld zł. Nowy plan finansowy przewiduje zwiększenie o niemal 10% wydatków na podstawową opiekę zdrowotną, kolejne dwa miliardy złotych trafią na leczenie szpitalne. Wzrastają nawet wydatki na leczenie uzdrowiskowe, lecz całkowity budżet na refundację pozostaje bez zmian.

Pacjenci wystosowali wczoraj protest w tej sprawie. Ich zdaniem brak wzrostu budżetu refundacyjnego  przy niezaspokojeniu potrzeb lekowych tysięcy pacjentów onkologicznych z całego kraju jest niedopuszczalny. Zwracają uwagę, że chociaż zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta chorzy powinni mieć prawo do leczenia zgodnego
z aktualną wiedzą medyczną, przestrzeganie tego prawa jest fikcją. Wskazują, że z organizacjami kontaktują się liczni chorzy, dla których schemat leczenia refundowanego przez NFZ nie pokrywa się z rekomendacjami lekarzy.


To bulwersujące, biorąc pod uwagę rzekomy priorytet onkologii w polityce zdrowotnej rządu. Zgodnie z projektem nowelizacji planu finansowego NFZ na 2019 r. ani złotówka z ponad czterech miliardów złotych nie zwiększy całkowitego budżetu na refundację. Skutkiem tej sytuacji będzie brak możliwości zaspokojenia potrzeb zdrowotnych obywateli, zasługujących na leczenie pozwalające na przedłużenie ich życia.

piszą organizacje pacjentów.

Pacjenci przypominają, że w grudniu ubr. Rada Ministrów przyjęła dokument strategiczny „Polityka lekowa państwa na lata 2018-2022”, którego powstanie wspierali. Zgodnie z jego treścią minimalne wydatki na refundację powinny wynosić 16,5% wartości świadczeń finansowanych przez NFZ. Jeżeli omawiany w ubiegłym tygodniu plan finansowy zostanie zatwierdzony odsetek ten spadnie do 14,8%, czyli 1,5 mld zł mniej niż w zobowiązaniu rządu. Organizacje wskazują, że skierowanie tych środków na sfinansowanie terapii onkologicznych pozwoliłoby zapewne na zaspokojenie niemal wszystkich potrzeb lekowych pacjentów onkologicznych.Polscy pacjenci nie potrzebują strategii, których rząd nie zamierza realizować

argumentują organizacje.

Tylko od początku roku organizacje pacjenckie wystosowały szereg apeli związanych z koniecznością zwiększenia dostępności do leków onkologicznych. Dotyczyły one m.in. raka piersi, raka tarczycy, raka płuca, raka jelita grubego, raka prostaty, szpiczaka, ostrej białaczki limfoblastycznej i wielu innych chorób nowotworowych, w tym hematoonkologicznych.

Według wyników Oncoindexu, opublikowanych w czwartek przez Fundację Onkologiczną Alivia, spośród 93 leków rekomendowanych przez towarzystwa naukowe w najczęściej występujących chorobach nowotworowych polscy pacjenci mają dostęp jedynie do 15 – tylko te leki mogą być wykorzystane do ratowania życia pacjentów zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi wytycznymi.

Dlatego organizacje pacjenckie wzywają do solidarności w walce z rakiem i podpisania petycji, którą złożą na ręce Ministerstwa Zdrowia, dostępnej na stronie www.alivia.org.pl. Pacjenci postulują wdrożenie kompleksowej, narodowej strategii walki z rakiem określającej konkretne, mierzalne cele prowadzące do redukcji śmiertelności; niezwłoczne zapewnienie przez państwo środków finansowych umożliwiających realizację takiej strategii oraz uznanie walki z rakiem za ogólnopaństwowy, ponadpartyjny, długofalowy priorytet strategiczny państwa.

Zgodnie z procedurą plan finansowy NFZ musi zostać zaopiniowany przez Radę Funduszu oraz zatwierdzony przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów.

Apel podpisały:

  • Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej
  • Fundacja Onkologiczna Alivia
  • Fundacja „Pokonaj raka”
  • Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”
  • Stowarzyszenie Polskie Amazonki – Ruch Społeczny

Apel jest dostępny w całości tutaj.

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.