KRS 0000358654

Stanowisko ws. zamiennictwa leków biologicznych oraz finansowania onkologii

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Fundacja Onkologiczna Alivia opublikowała dwa pierwsze policy papers. Ich celem jest prezentowanie stanowiska Fundacji w kluczowych sprawach dla systemu opieki onkologicznej oraz zapewnienie przejrzystości stanowiska w ramach debaty publicznej nad systemem ochrony zdrowia.

Pierwsze policy paper dotyczy zamiennictwa leków biologicznych z biopodobnymi. Dokument odnosi się do szans wynikających z wprowadzania leków biopodobnych do praktyki klinicznej, respektowania praw pacjenta w tym zakresie, jak również monitorowania skutków zdrowotnych wprowadzenia tych rozwiązań. Drugi z dokumentów odnosi się do finansowania systemu opieki onkologicznej, w szczególności do sposobu pokrywania kosztów leczenia chorych. Zawiera postulaty związane z monitorowaniem jakości i efektywności opieki, jak również wprowadzenia metody rozliczeń innej niż płatności za świadczenie. W opinii Fundacji obecnie brakuje zachęty finansowej dla maksymalizacji efektu zdrowotnego. Zamiast tego ośrodkom opłaca się leczyć chorego, często doprowadzając do niepotrzebnych hospitalizacji.

Pełna treść stanowiska Fundacji została opublikowana poniżej. Kolejne policy papers będą przyjmowane przez Zarząd i publikowane regularnie co dwa tygodnie. Będą dotyczyć najważniejszych zagadnień organizacji ochrony zdrowia, finansowania poszczególnych zadań oraz innych istotnych dla pacjentów spraw.

Stanowisko ws. zamiennictwa leków biopodobnych jest dostępne tutaj.

Stanowisko ws. finansowania systemu opieki onkologicznej dostępne pod tym linkiem.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.