Zmiany na wrześniowej liście refundacyjnej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Wrześniowa lista refundacyjna, w zakresie onkologii, przyniesie zmiany przede wszystkim dla pacjentów chorych na ostrą białaczkę szpikową, ale również dla chorych z płaskonabłonkowym rakiem narządów głowy i szyi.

Pacjenci z ostrą białaczką szpikową

Do refundacji wejdą:

Citarabinum Daunorubicinum, nazwa handlowa: Vyxeos liposomowy, we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji tj. do stosowania u dorosłych w leczeniu nowo rozpoznanej ostrej białaczki szpikowej zależnej od terapii (t-AML) lub ostrej białaczki szpikowej z cechami zależnymi od mielodysplazji (AML-MRC).

Lek został zarejestrowany w sierpniu 2018 roku, zaś od przekazania zlecenia do AOTMiT do wejścia w życie decyzji refundacyjnej minęło 920 dni (2,5 roku).

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Gemtuzumabum ozogamicinum, nazwa handlowa: Mylotarg. Lek będzie dostępny w ramach programu B.114 Leczenie chorych na białaczkę szpikową. Został zarejestrowany w kwietniu 2018 roku do stosowania w skojarzeniu z daunorubicyną (DNR) i cytarabiną (AraC) w leczeniu pacjentów w wieku 15 lat i starszych z wcześniej nieleczoną ostrą białaczką szpikową z ekspresją antygenu CD-33 (AML) de novo, z wyjątkiem ostrej białaczki promielocytowej (APL). Od przekazania zlecenia do AOTMiT do wejścia w życie decyzji refundacyjnej minęło 946 dni (ponad 2,5 roku).

Gilteritinibum, nazwa handlowa:  Xospata, w programie lekowym B.114 Leczenie chorych na białaczkę szpikową. Lek został zarejestrowany w październiku 2019 roku do stosowania w monoterapii nawrotowej lub opornej na leczenie ostrej białaczki szpikowej (AML) z mutacją FLT3 u dorosłych pacjentów. Od przekazania zlecenia do AOTMiT do wejścia w życie decyzji refundacyjnej minęło 535 dni (niecałe 1,5 roku).

Rozszerzone zostaną również wskazania dla: Venetoclaxum, nazwa handlowa:  Venclyxto. Lek będzie dostępny w programie lekowym B.114 Leczenie chorych na białaczkę szpikową (ICD-10: C92.0) w pierwszej linii leczenia w skojarzeniu z azacytydyną.

Pacjenci z płaskonabłonkowym rakiem głowy i szyi

Rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla molekuł: Pembrolizumab, nazwa handlowa:  Keytruda, w ramach istniejącego programu lekowego B.52 „Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi”. Dotychczasowe wskazanie: B.6 „Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca” i B.59 „Leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych”. Rozszerzenie o wnioskowane wskazanie zostało zatwierdzone w listopadzie 2019 roku. Od przekazania zlecenia do AOTMiT do wejścia w życie decyzji refundacyjnej minęło 520 dni (prawie dwa lata).

Wrześniowa lista refundacyjna to duże i długo wyczekiwane zmiany dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową. Czekamy na kolejne decyzje, w tym również w zakresie raka: piersi, płuca, prostaty, szpiczaka plazmocytowego oraz przewlekłej białaczki limfocytowej.

W ciągu 2 tygodni opublikujemy nowy poziom wskaźnika Oncoindex (zawierający zmiany od maja 2022 w wytycznych ESMO i refundacji w PL) i będziemy mogli zweryfikować, gdzie jesteśmy w stosunku do międzynarodowych wytycznych.

Źródło: Pex Pharma Sequence, Oncoindex.org

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.