Zmiany w profilaktyce i leczeniu raka piersi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Ministerstwo Zdrowia podjęło ważne decyzje dot. profilaktyki i leczenia rak piersi. Oczekiwane zmiany w programie badań przesiewowych oraz skuteczne terapie lekowe już w najbliższym czasie będą dostępne dla polskich pacjentek.

Wśród wszystkich nowotworów złośliwych tym najczęściej występującym u kobiet na całym świecie jest rak piersi. Liczba zachorowań wciąż rośnie, także w Polsce. Rocznie w naszym kraju wykrywa się ponad 20 000 przypadków tego nowotworu. 

“Polska na tle 27 krajów europejskich charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników śmiertelności (41,8/100 tys. osób) na raka piersi wśród kobiet. Wskaźnik zachorowalności wynosi 119,1/100 tys. osób i jest niższy od średniej europejskiej” – czytamy w raporcie przygotowanym na zlecenie Onkofundacji Alivia “Dostęp pacjentów onkologicznych do terapii na tle zmian systemowych w Polsce”.

Zmiany w profilaktyce raka piersi

Mammografia i cytologia to badania profilaktyczne pozwalające wcześnie wykryć raka piersi oraz raka szyjki macicy. Od 1 listopada z bezpłatnych badań będzie mogło skorzystać jeszcze więcej kobiet.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Do tej pory bezpłatna mammografia przysługiwała kobietom w wieku od 50 do 69 lat. Teraz, dzięki zmianom ogłoszonym przez MZ, przedział wiekowy został rozszerzony i obejmuje on Panie w wieku 45-74 lata. Mammografię będzie można wykonać raz na dwa lata. Dodatkowo od 2025 roku będą obowiązywały wyłącznie mammografie cyfrowe, które pozwalają na uzyskanie obrazów o znacznie wyższej wartości diagnostycznej niż w przypadku mammografów analogowych.

Zmiany w profilaktyce raka szyjki macicy

Przyjęto również zmiany odnośnie badania profilaktycznego w kierunku raka szyjki macicy. Do tej pory cytologię bezpłatnie mogły wykonać kobiety w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały tego badania. Teraz przedział wiekowy został rozszerzony do 64 roku życia.

Od 1 stycznia 2024 r. do programu profilaktyki raka piersi będą także włączone kobiety po 5 latach od zakończenia leczenia raka piersi.

źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/bezplatna-mammografia-dla-kobiet-45-74-lat-oraz-refundacja-terapii-lekowej-raka-piersi

Zmiany w leczeniu raka piersi

Od 1 listopada 2023 refundacją zostanie objęta terapia lekiem trastuzumab derukstekan w ramach programu lekowego B.9.FM – leczenie chorych na raka piersi. 

Terapia będzie dostępna dla pacjentów w drugiej, trzeciej lub czwartej linii leczenia stosowanej z powodu nieoperacyjnego lub zaawansowanego HER2-dodatniego raka piersi, po zastosowaniu co najmniej jednej linii terapii anty-HER2.

Również od 1 listopada 2023 do refundacji włączona zostanie terapia lekiem olaparyb w zakresie:

  • pooperacyjnego leczenia wczesnego HER2-ujemnego raka piersi wysokiego ryzyka z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2,
  • zaawansowanego lub przerzutowego HER2-ujemnego raka piersi z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2,
  • zaawansowanego lub przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2.

Od 18 września do 31 października 2023 r. zostanie uruchomiony pomostowy Program Wczesnego Dostępu w celu przyspieszenia terapii trastuzumabem derukstekanem dla pacjentów z HER2-dodatnim przerzutowym rakiem piersi. 

Z programu będą mogli skorzystać wszyscy pacjenci spełniający kryteria kwalifikacji do programu lekowego B.9.FM – w drugiej, trzeciej lub czwartej linii leczenia stosowanego z powodu nieoperacyjnego lub zaawansowanego HER2-dodatniego raka piersi.

Od 1 listopada 2023 r. wszyscy pacjenci spełniający kryteria i włączeni do Programu Wczesnego Dostępu od 18 września do 31 października, będą mogli kontynuować terapię trastuzumabem derukstekanem już refundowaną przez Ministra Zdrowia, w ramach programu lekowego B.9.FM.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.