FDA zatwierdziła terapię dla dwóch rzadkich typów chłoniaka nieziarniczego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła lek mogamulizumab (nazwa handlowa Poteligeo) do stosowania dożylnego u pacjentów dorosłych dotkniętym nawrotowym lub opornym na leczenie ziarniniakiem grzybiastym (MF) lub zespołem Sézary’ego (SS). Mogamulizumab jest przeciwciałem monoklonalnym i wiąże się z receptorem chemokiny CC typu 4 lub CCR4.

Ziarniniak grzybiasty oraz zespół Sézary’ego są rzadkimi oraz trudnymi do leczenia rodzajami chłoniaków nieziarniczych.

Chłoniak nieziarniczy jest nowotworem układu chłonnego, który jest częścią układu odpornościowego organizmu. Przyczyną chłoniaka jest niekontrolowany rozrost limfocytów (komórek T lub B).

Zespół Sézary’ego (SS) to agresywna postać chłoniaka T-komórkowego, który atakuje przede wszystkim skórę oraz węzły chłonne. Charakteryzuje się między innymi powiększeniem węzłów chłonnych oraz erytrodermią (złuszczającym zapaleniem skóry). We krwi pojawiają się atypowe limfocyty.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Ziarniniak grzybiasty (MF) to jeden z najczęściej występujących chłoniaków skóry, który wywodzi się z komórek obwodowych T. W pierwszej fazie przypomina objawami łagodne schorzenie dermatologiczne. Zazwyczaj rozrasta się bardzo powoli i atakuje praktycznie tylko skórę.

Zatwierdzenie leku mogamulizumab (Poteligeo) przez Agencję Żywności i Leków (FDA) oparte zostało na wynikach badania klinicznego, w którym udział brało 372 pacjentów z nawrotowym ziarniniakiem grzybiastym lub zespołem Sézary’ego. Połowa tych pacjentów poddana była leczeniu mogamulizumabem. Druga połowa z kolei otrzymywała chemioterapię vorinostat (worinostat). U pacjentów, którzy przyjmowali mogamulizumab czas przeżycia wolnego od progresji był dłuższy o 4,5 miesiąca (mediana wyniosła 7,6 miesiąca) niż u pacjentów przyjmujących vorinostat (mediana wyniosła 3,1 miesiąca).

Najczęstsze działania niepożądane występujące podczas badania klinicznego mogamulizumabem to:

  • wysypka
  • reakcje związane z infuzją
  • zmęczenie
  • biegunka
  • ból mięśniowo-szkieletowy
  • zakażenie górnych dróg oddechowych.

Agencja FDA będzie kontynuować badania i prace nad wprowadzeniem więcej tego typu terapii, aby móc zaoferować pomoc chorym, którzy zdecydowanie ich potrzebują.

Autor: Agata Ernst

Źródła:
  • www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm616176.htm
  • Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy – Arkadiusz Jeziorski, Jacek Jassem i inni. Wydawnictwo Via Medica, 2007.
  • Zarys chorób wewnętrznych – Julian Blicharski. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1980.
  • Leczenie ukierunkowane na cele molekularne w onkologii i hematoonkologii – Ewa Sierko, Marek Z. Wojtukiewicz, Wydawnictwo Via Medica, 2013.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.