FDA zatwierdziła terapię dla dwóch rzadkich typów chłoniaka nieziarniczego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła lek mogamulizumab (nazwa handlowa Poteligeo) do stosowania dożylnego u pacjentów dorosłych dotkniętym nawrotowym lub opornym na leczenie ziarniniakiem grzybiastym (MF) lub zespołem Sézary’ego (SS). Mogamulizumab jest przeciwciałem monoklonalnym i wiąże się z receptorem chemokiny CC typu 4 lub CCR4.

Ziarniniak grzybiasty oraz zespół Sézary’ego są rzadkimi oraz trudnymi do leczenia rodzajami chłoniaków nieziarniczych.

Chłoniak nieziarniczy jest nowotworem układu chłonnego, który jest częścią układu odpornościowego organizmu. Przyczyną chłoniaka jest niekontrolowany rozrost limfocytów (komórek T lub B).

Zespół Sézary’ego (SS) to agresywna postać chłoniaka T-komórkowego, który atakuje przede wszystkim skórę oraz węzły chłonne. Charakteryzuje się między innymi powiększeniem węzłów chłonnych oraz erytrodermią (złuszczającym zapaleniem skóry). We krwi pojawiają się atypowe limfocyty.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Ziarniniak grzybiasty (MF) to jeden z najczęściej występujących chłoniaków skóry, który wywodzi się z komórek obwodowych T. W pierwszej fazie przypomina objawami łagodne schorzenie dermatologiczne. Zazwyczaj rozrasta się bardzo powoli i atakuje praktycznie tylko skórę.

Zatwierdzenie leku mogamulizumab (Poteligeo) przez Agencję Żywności i Leków (FDA) oparte zostało na wynikach badania klinicznego, w którym udział brało 372 pacjentów z nawrotowym ziarniniakiem grzybiastym lub zespołem Sézary’ego. Połowa tych pacjentów poddana była leczeniu mogamulizumabem. Druga połowa z kolei otrzymywała chemioterapię vorinostat (worinostat). U pacjentów, którzy przyjmowali mogamulizumab czas przeżycia wolnego od progresji był dłuższy o 4,5 miesiąca (mediana wyniosła 7,6 miesiąca) niż u pacjentów przyjmujących vorinostat (mediana wyniosła 3,1 miesiąca).

Najczęstsze działania niepożądane występujące podczas badania klinicznego mogamulizumabem to:

  • wysypka
  • reakcje związane z infuzją
  • zmęczenie
  • biegunka
  • ból mięśniowo-szkieletowy
  • zakażenie górnych dróg oddechowych.

Agencja FDA będzie kontynuować badania i prace nad wprowadzeniem więcej tego typu terapii, aby móc zaoferować pomoc chorym, którzy zdecydowanie ich potrzebują.

Autor: Agata Ernst

Źródła:
  • www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm616176.htm
  • Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy – Arkadiusz Jeziorski, Jacek Jassem i inni. Wydawnictwo Via Medica, 2007.
  • Zarys chorób wewnętrznych – Julian Blicharski. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1980.
  • Leczenie ukierunkowane na cele molekularne w onkologii i hematoonkologii – Ewa Sierko, Marek Z. Wojtukiewicz, Wydawnictwo Via Medica, 2013.

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.